Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór do CERIC-ERIC otwarty

Nabór do CERIC-ERIC otwarty

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC otwiera nabór wniosków badawczych i zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej.

Aplikując poprzez CERIC mamy dostęp do ponad 50 urządzeń i laboratoriów w Europie. SOLARIS jako partner w ramach CERIC-ERIC udostępnia czas na liniach badawczych synchrotronu SOLARIS oraz kriomikroskopie elektronowym Titan Krios G3i.

Nabór poprzez CERIC-ERIC odbywa się w dwóch terminach: do 1 i do 31 marca br.  Pierwszy termin rekomendowany jest dla nowych użytkowników, gdyż po złożeniu wniosku w tym czasie zawsze istnieje możliwość jego poprawy. Termin drugi zalecany jest wyłącznie dla doświadczonych użytkowników.

Naukowcy mogą korzystać z infrastruktury CERIC-ERIC bezpłatnie. Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są poprzez portal VUO a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych. CERIC-ERIC pokrywa koszt dojazdu i zakwaterowania dla dwóch osób z jednej grupy badawczej.

Szczegółowe informacje na temat naboru i dostępnych urządzeń badawczych znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu

Przypominamy, że naukowcy, którzy realizują badania nad COVID-19 mogą aplikować o czas badawczy  w ramach szybkiego dostępu.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).
 
oprac. E.Król

 

Polecamy również
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS