Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem konkursu PRELUDIUM BIS

Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem konkursu PRELUDIUM BIS

Miło nam poinformować, że projekt badawczy pt. "Badania strukturalne białek w wysokich ciśnieniach na linii SOLCRYS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS" został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM BIS na badania realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich! Decyzja ta daje możliwość utworzenia stanowiska dla doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W ramach konkursu PRELUDIUM BIS, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 września 2020 roku, do sfinansowania zakwalifikowany został projekt członka zespołu SOLARIS, Prof. dr hab. Macieja Kozaka, twórcy i opiekuna nowo powstającej linii badawczej SOLCRYS.

Projekt zatytułowany "Badania strukturalne białek w wysokich ciśnieniach na linii SOLCRYS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS" będzie miał na celu zbadanie zachowania, w warunkach wysokich ciśnień, wybranych białek modelowych (ksylanazy, izomerazy glukozy) zarówno w krysztale jak i w roztworze. Struktury tych białek zostały już wcześniej poznane, jednak zaplanowane badania wysokociśnieniowe tych struktur są nowością. Białka zostaną wykrystalizowane i w oparciu o uzyskane kryształy przeprowadzone zostaną eksperymenty dyfrakcyjne w wysokich ciśnieniach (do 2 GPa) przy użyciu promieniowania synchrotronowego. Uzyskane dane dyfrakcyjne posłużą do rozwiązania i udokładnienia ich struktur krystalicznych. Równolegle do badań dyfrakcyjnych przeprowadzone zostaną analizy struktury tych białek w roztworze w wysokich ciśnieniach przy użyciu techniki małokątowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego. Pozwoli to na zbadanie potencjalnych zmian strukturalnych ksylanazy i izomerazy glukozy zachodzących w roztworze. Eksperymenty dyfrakcyjne i SAXS prowadzone będą zarówno na liniach pomiarowych w synchrotronach europejskich jak i w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Obecnie w NCPS SOLARIS konstruowana jest linia badawcza SOLCRYS dedykowana do badań dyfrakcyjnych białek (PX) oraz pomiarów małokątowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego (SAXS). Na linii SOLCRYS możliwe będą również badania struktury bio-makrocząsteczek w wysokich ciśnieniach. W ramach planowanych badań SAXS i PX przewidzianych w niniejszym projekcie możliwa będzie weryfikacja możliwości badawczych linii SOLCRYS.

Przyznanie finansowania na niniejszy projekt daje możliwość zatrudnienia osoby na stanowisku doktoranta w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Więcej na temat Szkoły Doktorskiej można przeczytać na: https://mcb.uj.edu.pl/phd-programme/

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Polecamy również
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS