Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NCPS SOLARIS otrzymał finansowanie na lata 2021 - 2025

NCPS SOLARIS otrzymał finansowanie na lata 2021 - 2025

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim, dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzyma ok. 200 mln zł. Środki te zapewnią utrzymanie unikatowego instrumentarium Centrum i bezpłatny dostęp do niego dla wszystkich grup badawczych przez kolejnych 5 lat. Otrzymane finansowanie umożliwi także prace rozwojowe oraz działania aktywizujące krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz kriomikroskopii. Będą one realizowane przy użyciu unikatowej infrastruktury badawczej naszego Centrum. 

Tak jak było to dotychczas, instrumentarium SOLARIS będzie dostępne powszechnie i bezpłatnie dla całego środowiska naukowego w kraju i za granicą. Otrzymane finansowanie umożliwi zachowanie ciągłości prowadzenia badań, a także umożliwi rozwój ośrodka oraz nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowej w zakresie wykorzystywania oraz maksymalizacji potencjału NCPS SOLARIS, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększenia liczby użytkowników naszej infrastruktury badawczej.

Techniki badawcze dostępne w SOLARIS służą naukowcom z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, nauki o materiałach czy nauki o życiu. Badania prowadzone w NCPS SOLARIS dotyczą zjawisk i materiałów znajdując bezpośrednie praktyczne zastosowania. Do takich badań zaliczają się te dotyczące materiałów dla wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii, efektywniejszej elektroniki, przetwarzania materiałów, itp. Badania synchrotronowe przyczyniają się również do ochrony klimatu oraz zwiększania efektywności gospodarowania zasobami i surowcami, a także (z użyciem kriomikroskopu),  rozwoju nauk bio-medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii strukturalnej patogenów.


Kilka informacji o NCPS SOLARIS:
- otrzymaliśmy 211 wniosków o dostęp, międzynarodowa komisja ocieniająca zaakceptowała 130,
- zapotrzebowanie na badania przewyższa o 50% możliwości czasowe ośrodka,
- 22 polskie jednostki badawcze co najmniej raz skorzystały z infrastruktury SOLARIS,
- w 2020 roku udostępniliśmy środowisku naukowemu 3600 godzin pomiarowych, z czego 2400 godzin otrzymały jednostki krajowe, a 1200 - jednostki zagraniczne.

Powyższe obejmują dane od 10.2018 r. do 12.2020 r.

Wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej NPCS SOLARIS / fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na zdjęciu od lewej: Minister Edukacji i Rozwoju, Przemysław Czarnek, Rektor Uniwersyetetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacek Popiel.

Polecamy również
NCPS SOLARIS i Łukasiewicz KIT łączą siły
NCPS SOLARIS i Łukasiewicz KIT łączą siły
LEAPS meets Quantum Technology Conference
LEAPS meets Quantum Technology Conference
Podsumowanie roku 2021
Podsumowanie roku 2021
Kampania #LightSourceSelfie
Kampania #LightSourceSelfie