Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Rozpoczęliśmy rozbudowę hali eksperymentalnej

Rozpoczęliśmy rozbudowę hali eksperymentalnej

Na terenie otaczającym synchrotron pojawiły się koparki i wywrotki. Z wolna tworzone jest także zaplecze placu budowy. Ruszyła od dawna planowana rozbudowa hali eksperymentalnej. Powiększenie ośrodka jest niezbędne, aby zmieścić nową infrastrukturę badawczą i poszerzyć możliwości NCPS Solaris o kolejne kluczowe dla polskich naukowców techniki pomiarowe.

Nowa przestrzeń i jej zagospodarowanie

Rozbudowa hali eksperymentalnej jest jednym z kroków milowych związanych z rozwojem synchrotronu SOLARIS. Powiększony budynek umożliwi przede wszystkim uruchomienie czterech kolejnych linii badawczych, w tym SOLCRYS, przeznaczonej do badań strukturalnych,  która już teraz jest w zaawansowanej fazie projektowej. Linia badawcza SOLCRYS umożliwi m.in. analizy struktury białek, wirusów, kwasów nukleinowych i polimerów

Swoje miejsce w nowej hali znajdzie też Krajowe Centrum Kriomikroskopii Elektronowej. Dotychczas dwa mikroskopy elektronowe - Titan Krios i Glacios, stoją w specjalnie do tego celu zbudowanych laboratoriach, w doku załadowczym starej części budynku. Na terenie powiekszonej hali powstanie pracownia kriomikroskopii elektronowej, mająca pomieścić docelowo aż cztery mikroskopy.

W projekcie znalazło się też laboratorium przygotowywania próbek, które będzie dostępne dla wszystkich użytkowników SOLARIS. Znajdzie się w nim niezbędny sprzęt do preparacji próbek na linie badawcze, jak i do opracowania siatek na pomiary Cryo-EM.

Ostatnim już obszarem, który znajdzie swoje miejsce w rozbudowanej hali jest przestrzeń warsztatowa i nowe biura dla powiększającego się zespołu naukowego SOLARIS.

Działanie synchrotronu podczas rozbudowy

W trakcie trwania rozbudowy na kilka miesięcy zostanie wyłączone funkcjonowanie akceleratora kołowego. Ten czas zostanie wykorzystany przez zespół akceleratorowy na gruntowne przeglądy wszystkich podsystemów oraz prace instalacyjno-naprawcze tym m. in. montaż komponentów nowej linii pomiarowej na podczerwień SOLAIR. 

plac budowy - rozbudowa hali

 

Od lewej - Ireneusz Zadworny, Paweł Bulira, Adriana Wawrzyniak, Marek Stankiewicz, Michał Młynarczyk

Polecamy również
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP
Spotkanie plenarne LEAPS 2022
Spotkanie plenarne LEAPS 2022
Nowa orbita dla elektronów
Nowa orbita dla elektronów