Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS

Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych, internetowych warsztatach organizowanych przez Centrum SOLARIS, LEAPS i The National Academy of Sciences of Ukraine dedykowanych ukraińskim naukowcom wykorzystującym w swoich badaniach naukę opartą na fotonach.

Najważniejsze informacje

Program wydarzenia przewiduje prezentacje europejskiego środowiska synchrotronowego prezentującego możliwości infrastruktury oraz nawiązania współpracy. W drugim dniu szereg ukraińskich specjalistów zaprezentuje tematykę prowadzonych badań.

Szczegółowy program i wszystkie informacje można znaleźć na stronie wydarzenia Light for Ukraine - synchrotron workshop at SOLARIS: https://indico.solaris.edu.pl/e/lightforukraine

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 lutego online. 

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Osoby zarejestrowane krótko przed wydarzeniem dostaną link do spotkania na platformie ZOOM.

Opis wydarzenia

Od lutego 2022 roku, wraz z inwazją Rosji na Ukrainę, działalność społeczeństwa naukowego na Ukrainie została mocno ograniczona, ograniczając realizację projektów badawczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Europejskie i międzykontynentalne środowisko naukowe podejmuje liczne działania mające na celu wsparcie projektów ukraińskich badaczy w kraju i na emigracji. 

W świetle obecnej sytuacji, League of European Accelerator Based-Photon Sources (LEAPS) zainicjowała działania wspierające ukraińskich naukowców realizujących swoje projekty z wykorzystaniem synchrotronów czy też laserów na swobodnych elektronach.  Podczas spotkania plenarnego LEAPS, które odbyło się w Instytucie Paula Scherrera (Villigen, Szwajcaria) w dniach 26-28 października 2022 r., Zarząd LEAPS wyraził silną chęć wsparcia ukraińskich wysiłków naukowych i wyznaczył NCPS SOLARIS jako obiekt koordynujący realizację i nadzór nad działaniami mającymi na celu konsolidację i wzmocnienie ukraińskiej społeczności użytkowników.

W tym kontekście Centrum SOLARIS w Krakowie wraz z Narodową Akademią Nauk Ukrainy organizują spotkanie pod nazwą "Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS", które odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2023 r. jako wydarzenie online. Warsztaty mają na celu nawiązanie współpracy naukowej, wymianę koncepcji przyszłego rozwoju oraz omówienie obszarów badawczych, które mogą być wspierane i wzmacniane w ramach współpracy LEAPS-Ukraina. Program spotkania będzie obejmował prezentacje naukowców z SOLARIS opisujące możliwości placówki oraz prezentacje badaczy ukraińskich dotyczące interesujących ich obszarów naukowych. W ramach spotkania zamierzamy nakreślić niezbędne działania i przedyskutować możliwe ścieżki rozwoju ukraińskiej linii badawczej w SOLARIS.

Organizatorzy

Polecamy również
Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS