Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Aplikuj na otwarte pozycje dla doktorantów!

Aplikuj na otwarte pozycje dla doktorantów!

Interesuje Cię praca naukowa? Chciał(a)byś przeprowadzać eksperymenty z użyciem najnowocześniejszej aparatury, infrastruktury SOLARIS? Aplikuj!

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera oferuje stypendium naukowe na okres 48 miesięcy dla dwóch doktorantów w projekcie TopoTin finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w grupie badawczej Nanostruktury Powierzchniowe.

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra fizyki, chemii lub dziedzin pokrewnych;
 • Zainteresowanie fizyką ciała stałego, zagadnieniami struktury pasmowej ciała stałego i/lub magnetyzmem;
 • Zainteresowanie pracą naukową i umiejętność pracy zespołowej;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Podjęcie studiów w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  (KIDS);
 • Znajomość technik ultrawysokiej próżni będzie dodatkowym atutem;

Opis zadań:
Praca naukowa w ramach projektu NCN Sonata Bis "Topologia spotyka magnetyzm: związki na bazie Sn dla sterowanych magnetyzacją przejść topologicznych". Do zadań doktoranta należeć będą prace zaplanowane w projekcie, a w szczególności  przygotowanie próbek cienkowarstwowych związków międzymetalicznych w warunkach ultrawysokiej próżni oraz badania ich właściwości elektronowych oraz magnetycznych, analiza wyników badań oraz ich prezentacja w postaci artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych.


Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej, aby dowiedzieć się więcej, kliknij w aktywne łącze.
 • Osoba wyłoniona w procedurze konkursowej otrzyma ponadto stypendium NCN, 4500 PLN miesięcznie przez 48 m-cy, 

Dodatkowe szczegóły znajdują się w ogłoszeniach na stronach NCN, dostępnych po kliknięciu w aktywne łącze 1 oraz aktywne łącze 2.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: ewa.mlynczak@ikifp.edu.pl do dnia 05-06-2023

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Kontakt:
-Kierownik projektu: dr Ewa Młyńczak, e-mail: ewa.mlynczak@ikifp.edu.pl, tel: +48126395165

Polecamy również
20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS