Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Podsumowanie dwunastego naboru wniosków o czas badawczy

Podsumowanie dwunastego naboru wniosków o czas badawczy

2 października zakończył się dwunasty nabór wniosków o czas badawczy w Centrum SOLARIS. Międzynarodowa Komisja Oceniająca będzie miała okazję po raz kolejny przeanalizować rekordową liczbę wniosków.

Po raz pierwszy w tym naborze możliwe było wnioskowanie  o czas badawczy na linii CIRI i POLYX. Łącznie użytkownicy będą mieli do dyspozycji siedem linii i kriomikroskop. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane przez ekspertów zewnętrznych pod kątem formalnym, bezpieczeństwa próbek oraz merytoryki planowanych prac badawczych.
W dwunastym naborze wniosków o czas badawczy na infrastrukturze SOLARIS wpłynęło łącznie 169 aplikacji. Wynik ten jest potwierdzeniem tendencji wzrostowej liczby badaczy zainteresowanych pomiarami w SOLARIS. Nabór za naborem do Centrum wpływa coraz więcej aplikacji. Od poprzedniego naboru możemy pochwalić się blisko 4-procentowym wzrostem liczby wniosków. 
Pierwszy raz w postępowaniu konkursowym udostępniono linię badawczą CIRI, wykorzystującą promieniowanie z zakresu podczerwieni do zaawansowanych eksperymentów mikroskopowych oraz linię POLYX, służącą do mikroobrazowania i mikrospektroskopii rentgenowskiej. Czas badawczy na tych liniach był przedmiotem łącznie przeszło 20 wniosków. Decyzji dotyczących przyznania czasu badawczego należy spodziewać jeszcze przed końcem roku.
Warto nadmienić, że utrzymuje się tendencja reprezentacji narodowościowej złożonych wniosków. W opisywanym naborze 29% to aplikacje złożone przez naukowców zza granicy (Włochy i Niemcy to kraje pochodzenia największej ilości badaczy), natomiast 71% to projekty krajowe. Trzema dyscyplinami nauki, które najczęściej stanowiły przedmiot wniosków są odpowiednio fizyka, badania materiałowe i biotechnologia. Dotychczas niereprezentowaną dziedziną są nauki humanistyczne, które po raz pierwszy były przedmiotem czterech aplikacji.
Grupy badawcze będą mogły realizować swoje eksperymenty z użyciem infrastruktury SOLARIS od marca do sierpnia 2024 roku.
Przypominamy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. „szybki dostęp” do infrastruktury badawczej. Tryb ten umożliwia sprawdzenie, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji w regularnym naborze wniosków lub istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia badań z uwagi na potencjalnie wysoką wartość naukową.

Wyniki dwunastego naboru wniosków. Złożono 169 aplikacji.

Polecamy również
20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS