Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Coroczne spotkanie plenarne LEAPS

Coroczne spotkanie plenarne LEAPS

Prawie 150 uczestników zgłosiło się do udziału w wydarzeniu w SOLEIL we Francji. Program zawierał interesującą mieszankę wystąpień naukowych i politycznych wygłoszonych przez kluczowych graczy w krajobrazie infrastruktury badawczej.

Spotkanie plenarne konsorcjum LEAPS

Silna reprezentacja kierownictwa SOLARIS wzięła udział w tegorocznym spotkaniu plenarnym LEAPS, które odbyło się w Soleil, we Francji. W dniu 19 października odbyły się dwie sesje otwarte, w których głosu dzielili wybitni liderzy myśli ze środowisk akademickich i politycznych, omawiając tematy społeczno-gospodarczego wpływu infrastruktur badawczych.
Spotkanie plenarne objęło również dzień wewnętrzny LEAPS, przypadający na 18 października. W jego trakcie, podczas sesji równoległych i plenarnych, omówione zostały strategiczne prace prowadzone w ramach grup roboczych i zadaniowych. Ostatniego dnia wydarzenia, 20 października, odbędzie się Walne Zgromadzenie LEAPS i Rada Koordynacyjna.

League of European Accelerator-Based Photon Sources (LEAPS)

LEAPS jest strategicznym konsorcjum wszystkich europejskich synchrotronów i laserów na swobodnych elektronach. Celem jest promowanie i gwarancja jakości badań prowadzonych w naszych obiektach. LEAPS współpracuje ze społecznościami użytkowników, interesariuszami, organizacjami i infrastrukturą badawczą. Wspiera i promuje standaryzację procedur dostępu, edukację, zwiększoną mobilność i komunikację z opinią publiczną.

Reprezentacja Centrum SOLARIS

Centrum SOLARIS było reprezentowane przez silną grupę składającą się Dyrektora Centrum - dr hab. Jakuba Szlachetko, prof. UJ, Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy – prof. dr hab. Marka Stankiewicza, Zastępcę Dyrektora ds. Akceleratorów - dr Adrianę Wawrzyniak,  Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Finansów – Michała Młynarczyka oraz kierowników Sekcji Projektów, Komunikacji i Biura Użytkownika.  Mieliśmy możliwość przekazania informacji zwrotnej i wymiany doświadczeń. Istotnym momentem w programie wydarzenia było wystąpienie prezentujące projekt NEPHEWS, prowadzone przez Piotra Piwowarczyka, Koordynatora Biura ds. Projektów Międzynarodowych. Coroczne spotkania z przedstawicielami innych jednostek akceleratorowych są niezwykle ważne, a nasi pracownicy wracają pełni pomysłów i zapału do wdrażania nowych rozwiązań i nieszablonowych pomysłów.

Więcej o konsorcjum LEAPS można przeczytać po kliknięciu w aktywny link:
LEAPS research infrastructures to tackle societal crises

LEAPS plenary meeting in Soleil, 2023

Spotkanie plenarne konsorcjum LEAPS, Soleil (France), 2023.

Polecamy również
20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS