Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Artykuł w Nature ze współautorstwem dra Tomasza Kołodzieja z SOLARIS

Artykuł w Nature ze współautorstwem dra Tomasza Kołodzieja z SOLARIS

Międzynarodowy zespół naukowców skupionych wokół Yuri’a Shvyd’ko z ośrodka Argonne National Laboratory (USA) przy współudziale dra Tomasza Kołodzieja w czasopiśmie Nature opublikował wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących wzbudzania rezonansowego izomeru skandu-45 wraz z precyzyjnym określeniem energii rezonansu. Wyniki ich naukowego eksperymentu potwierdzają, że w celu rozwoju ultra precyzyjnych metod badawczych, konieczne jest prowadzenie pionierskich badań z wykorzystaniem laserów rentgenowskich.

Tygodnik „Nature” należy do grupy najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, którego pierwszy numer ukazał się 4 listopada 1869 roku. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor (64,8) spośród wszystkich periodyków naukowych wydawanych na świecie.  Publikacja w tym multidyscyplinarnym tygodniku jest ważnym wydarzeniem w karierze zawodowej właściwie każdego naukowca, bez względu na  tematykę prowadzonych badań i kraj pochodzenia.

Dr inż. Tomasz Kołodziej, opiekun infrastruktury badawczej na liniach POLYX i SOLCRYS, należy do grupy badawczej, będącej autorami publikacji.  Artykuł pomógł w zacieśnieniu współpracy międzynarodowej między ośrodkami ze Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym pojawieniu się SOLARIS w owej współpracy. Z punktu widzenia transferu wiedzy do SOLARIS, zostało nabyte nowe doświadczenie w zakresie fizyki akceleratorowej, wyrafinowanej optyki promieniowania rentgenowskiego i metod detekcji charakterystycznego promieniowania w metodzie XRF.
Współpraca będzie kontynuowana - w dalszych krokach, mających na celu precyzyjne wyznaczenie szerokości spektralnej przejścia, będą kontynuowane badania prowadzone przez Tomasza Kołodzieja podczas stażu postdoc w Argonne National Laboratory pod opieką Yuria Shvydko, z użyciem specjalistycznych elementów optyki promieniowania X.

 

Artystyczna ilustracja jadrowego zegara opartego o rezonansowe wzbudzenie jąder skandu-45.

Rysunek 1.Artystyczna ilustracja jadrowego zegara opartego o rezonansowe wzbudzenie jąder skandu-45. 

 

Grafika dzięki uprzejmosci: European XFEL/Helmholtz Institute Jena, Tobias Wüstefeld/Ralf Röhlsberger.

 

Link do publikacji:  Y. Shvyd’ko, R. Röhlsberger, O. Kocharovskaya, J. Evers, G. Geloni, P. Liu, D. Shu, A. Miceli, B. Stone, W. Hippler,B. Marx-Glowna, I. Uschmann, R. Loetzsch, O. Leupold, H.C. Wille, I. Sergeev, M. Gerharz, X. Zhang, C. Grech, T. Kołodziej, Resonant X-ray excitation of the nuclear clock isomer Sc, Nature, 1(2023) doi: 10.1038/s41586-023-06491-w

Polecamy również
Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów