Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Dyrektor SOLARIS wybrany do zarządu i przewodnictwa w LEAPS

Dyrektor SOLARIS wybrany do zarządu i  przewodnictwa w LEAPS

Wyniki badań powstałe z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego i laserów na swobodnych elektronach są przełomowe w wielu dziedzinach nauki, a Europa osiągnęła światowe przywództwo w tym zakresie. Od 2025 roku, przez kolejne trzy lata, to Narodowe Centrum SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie nadawało kierunek rozwoju konsorcjum LEAPS, zrzeszającemu wszystkie europejskie synchrotronowe źródła światła.

Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia konsorcjum LEAPS (The League of European Accelerator based-Photon Sources), które odbyło się 19 grudnia 2023 r., przegłosowano kandydaturę dra hab. Jakuba Szlachetko, prof. UJ, Dyrektora Centrum SOLARIS powołującą do zarządu na trzy lata oraz do pełnienia funkcji przewodniczącego  w roku 2025.

LEAPS to partnerstwo europejskich ośrodków synchrotronowych oraz jednostek badawczych dysponujących laserami na swobodnych elektronach. Konsorcjum obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 16 europejskich źródeł światła trzeciej i czwartej generacji. Obiekty te służą bardzo szerokiej społeczności naukowej liczącej ponad 30 000 badaczy w Europie i przyciągają jedne z najwybitniejszych umysłów na całym świecie. LEAPS ułatwia współpracę międzynarodową i wspiera spektrum dyscyplin z zakresu nauk podstawowych i stosowanych oraz innowacyjnych zastosowań przemysłowych. Jednostki zrzeszone w LEAPS zapewniają odpowiedzi na kluczowe wyzwania społeczne w obszarach takich jak zdrowie, środowisko i energia. Kształcą kolejne pokolenia naukowców, inżynierów oraz kierowników i administratorów obiektów, a także w znacznym stopniu przyczyniają się do konkurencyjności europejskiego przemysłu, tworząc w ten sposób miejsca pracy.

Strategia LEAPS zakłada ścisłą współpracę partnerów na rzecz udoskonalenia technologii akceleratorowych źródeł światła, detektorów i systemów kontrolno-pomiarowych, technologii informatycznych, a także technik eksperymentalnych.

- Przewodnictwo w LEAPS jest związane z zarządzaniem i nadzorowaniem  priorytetowych zadań w obszarach istotnych dla wszystkich ośrodków synchrotronowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, realizacji priorytetowych programów Unii Europejskiej oraz umożliwianie prowadzenia nowatorskich projektów badawczych dla kilkuset uniwersytetów w Europie. – mówi dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ 
- Misją SOLARIS w ramach struktur LEAPS w latach naszej działalności w zarządzie i przewodnictwa będzie z pewnością jeszcze większa partycypacja w projektach finansowanych przez Komisję Europejską jak również położenie nacisku na działania zmierzające do poszerzenia społeczności w Europie Środkowo-Wschodniej, z uwzględnieniemprojektów skierowanych do ukraińskiego środowiska naukowego. Z naszej perspektywy istotnym będzie również monitorowanie transnarodowych procesów dostępu (eng. TNA) do dużych infrastruktur badawczych, które zamierzamy realizować w ramach nowego, międzynarodowego projektu pn. NEPHEWS, którego UJ jest koordynatorem. – dodaje dr Szlachetko
- Niesłychanie ważnym aspektem, którego nie da się pominąć jest zbieżność terminowa naszego przewodnictwa w LEPAS z polską prezydencją w Unii Europejskiej w roku 2025. Jest to doskonała sposobność do budowania i rozwijania dyplomacji naukowej na poziomie wspólnotowym. Kierowanie pracami przygotowawczymi do dedykowanych działań konsorcjum LEAPS, a także koordynowanie i utrzymywanie stałej komunikacji z władzami na szczeblu unijnym z pewnością staną się jednymi z kamieni milowych naszego przewodnictwa w Lidze. – wspomina dr Szlachetko. 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS prowadzi wielopłaszczyznową współpracę z wieloma podmiotami o charakterze międzynarodowym. Wśród nich znajdują się konsorcja zrzeszające europejskie ośrodki synchrotronowe, takie jak LEAPS, wyspecjalizowane laboratoria (CERIC – ERIC ), a także międzykontynentalne platformy internetowe służące konsolidacji społeczności użytkowników promieniowania synchrotronowego (LIGHTSOURCES.ORG oraz WAYFORLIGHT.EU). W ramach realizowanych działań Narodowe Centrum SOLARIS UJ reprezentuje polską naukę na forum największych organizacji zrzeszających infrastruktury badawcze. Pracownicy SOLARIS blisko współpracują z najlepszymi synchrotronami i jednostkami badawczymi na świecie – konsultują projekty linii, korzystają z doświadczenia zagranicznych ośrodków, nawiązują współprace naukową i wyjeżdżają na szkolenia. 

Polecamy również
Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS