Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Spotkanie Rady Dyrektorów Konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS

Spotkanie Rady Dyrektorów Konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS

W dniach 19-20 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie dyrektorów infrastruktur badawczych należących do konsorcjum CERIC-ERIC. Miejscem spotkania było Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. CERIC-ERIC to Konsorcjum na rzecz Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej, które oferuje otwarty dostęp do zaawansowanych multidyscyplinarnych laboratoriów badawczych. Umożliwia naukowcom z Europy Środkowej korzystanie z zasobów badawczych na najwyższym poziomie, promując jednocześnie współpracę międzynarodową i innowacyjne projekty badawcze.

Celem zebrania był wybór nowego przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz określnie strategii działań na kolejny rok. Chcielibyśmy, żeby nasze działania były  bardziej nastwione na zwiększoną integrację jednostek partnerskich. Omówiliśmy także plany budżetowei inwestycyjne konsorcjum - mówi prof. dr hab. Marek Stankiewicz, Pełnomocnik ds. Współpracy Centrum SOLARIS.
Wspierając różnorodne projekty badawcze, CERIC-ERIC przyczynia się do rozwijania wiedzy w wielu dziedzinach nauki oferując wiele uzupełniających się technik badawczych zlokalizowanych w 8 krajach członkowskich konsorcjum. Projekty te nie tylko poszerzają nasze zrozumienie fundamentalnych procesów, ale także mają potencjał wprowadzania nowych technologii oraz rozwiązywania praktycznych problemów społecznych i przemysłowych. Jako organizacja zorientowana na współpracę międzynarodową, CERIC-ERIC aktywnie uczestniczy w wymianie naukowców i projektów z innymi instytucjami badawczymi. Wspólna praca na arenie międzynarodowej umacnia pozycję CERIC-ERIC jako kluczowego gracza w europejskim krajobrazie badawczym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: ceric-eric.eu

Zdjęcie 1. Członkowie spotkania CERIC-ERIC Boards of Directors w Centrum SOLARIS

Na zdjęciu od lewej: Marek Stankiewicz, Michał Młynarczyk, Carlo Rizzuto, Milko Jakšić, Jakub Szlachetko, Pascal Colpo, Janez Plavec, Heinz Amenitsch, Marco Marazzi, Lucio Calcagnile.

Autor: Natalia Zapart

Polecamy również
Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS