Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Pierwszy etap budowy SOLARIS zakończony

Pierwszy etap budowy SOLARIS zakończony

Na początku lutego 2013 r. zakończyliśmy jeden z kluczowych etapów budowy synchrotronu SOLARIS, który znajduje się na liście najważniejszych inwestycji naukowo-badawczych na terenie Małopolski. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych budynek został zamknięty, a dalsze prace budowlane wewnątrz obiektu idą zgodnie z harmonogramem.

Budynek zlokalizowany jest na Ruczaju na terenie III Kampusu UJ, tuż za budynkiem Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Z pozoru jest niewielki, jednakże najważniejsza jego część znajduje się pod ziemią.

Najgłębiej, bo na poziomie - 7,7 metrów poniżej poziomu terenu położony jest tunel technologiczny oraz tunel liniaka, w którym będzie przyspieszana wiązka elektronów. Nieco wyżej, ale również poniżej poziomu terenu (-3,2 m) została usytuowana hala eksperymentalna wraz z ringiem oraz miejscem na stacje badawcze.  W budynku znajdą się również pomieszczenia biurowe i socjalne, laboratoria oraz sala konferencyjna.

Z uwagi na specyfikę badań wykonywanych na synchrotronie konieczne było również odpowiednie zabezpieczenie budynku przed drganiami. Część konstrukcji budynku mieszcząca urządzenia synchrotronu jest oddzielona (oddylatowana) izolacją przeciwdrganiową poziomą i pionową. Dzięki tej dylatacji drgania powodowane np. przez transport samochodowy lub tramwajowy nie zostaną przeniesione na elementy synchrotronu. 

Ważną kwestią w trakcie konstrukcji tego budynku było również zapewnienie ochrony przed promieniowaniem. Z tego powodu wszystkie ściany tunelu liniaka oraz ściany końcowych stacji badawczych wykonane są z ciężkiego betonu barytowego, którego gęstość jest 1,5 razy większa niż zwykłego betonu, przez co skutecznie chroni przed promieniowaniem.  

Te dwa zadania – odpowiednie ułożenie izolacji wibracyjnej, a także właściwy dobór betonowej mieszanki do wykonania ścian odpornych na promieniowanie – były dla nas jak dotychczas największym wyzwaniem w trakcie budowy tego obiektu  – ocenia Kazimierz Groński kierownik budowy.

Najważniejsze zadanie związane z realizacją tej inwestycji dopiero przed nami, gdyż zaraz po oddaniu budynku do użytkowania, będą montowane już zakontraktowane poszczególne komponenty maszyny. Z pewnością będzie to duże wyzwanie dla zespołu Solaris, gdyż po raz pierwszy w Polsce realizuje się taki projekt. Na każdym etapie jesteśmy w bliskiej współpracy z ekspertami z zagranicznych ośrodków synchrotronowych i korzystamy z ich doświadczeń – mówi prof. Marek Stankiewicz dyrektor Centrum Promieniowania Synchrotronowego. Planujemy, iż urządzenie zostanie udostępnione zainteresowanym grupom badawczym już na początku 2015 roku – dodaje dyrektor. 

Koszt realizacji tego projektu to kwota blisko 153 miliony złotych, w tym sam budynek to kwota prawie 50 mln zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

Polecamy również
Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS