Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Ceremonia otwarcia nowej linii badawczej POLYX

Ceremonia otwarcia nowej linii badawczej POLYX

1 marca 2024 odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia linii badawczej POLYX, która służy do mikroobrazowania i mikrospektroskopii rentgenowskiej w zakresie energii 4-15 keV. Pozwala na obrazowanie struktury (2D i 3D), składu pierwiastkowego oraz faz chemicznych w badanych próbkach. W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości wraz z zespołem zaangażowanym w powstanie linii. Infrastruktura powstała dzięki ścisłej współpracy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Uroczystość otworzył prof. Marek Stankiewicz, pełnomocnik ds. Współpracy Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Przywitał przybyłych gości: prof. Piotra Kuśtrowskiego Prorektora ds. badań naukowych UJ, prof. Zbigniewa Postawę Dyrektora Instytutu Fizyki, WFAIS UJ, prof. Jakuba Rysza Z-ca dyrektora Instytutu Fizyki, WFAIS, UJ prof. Jacka Kołodzieja Kierownika ZPS IF WFAIS UJ, prof. Zbigniewa Sojkę z Wydziału Chemii UJ, prof. Bogdana Fornala IFJ PAN, prof. Wojciecha Kwiatka IFJ PAN, prof. Tomasza Ślęzaka Prodziekana Wydziału ds. Nauki i Współpracy WFiIS AGH, prof.  Magdalenę Szczerbowską-Boruchowską, Kierownika - Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz dr hab. Joannę Czaplę-Masztafiak z IFJ PAN.
Podziękował całemu Zespołowi SOLARIS za zaangażowanie w działo budowy linii POLYX a w szczególności: prof. Pawłowi Koreckiemu, dr Katarzynie Sowie, dr Tomaszowi Kołodziejowi oraz dr Pawłowi Wróblowi.


Następnie głos zabrał prof. Paweł Korecki, który przybliżył zebranym historię powstawania linii, opowiedział o specyfikacji technicznej i zastosowaniu, a także o pierwszych sukcesach zespołu i przeprowadzonych badaniach. Linia jest unikatowa, jest to pierwsza wiązka rentgenowska, która z pierścienia SOLARIS wychodzi z próżni i można z jej użyciem przeprowadzać badania w powietrzu. Pierwszy e-mail z koncepcją budowy  linii wysłałem w grudniu 2016 roku a stacja końcowa została oddana do użytkowania we wrześniu 2023 i dalej pracujemy nad jej udoskonalaniem - powiedział prof. Paweł Korecki


Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślono wkład pracy i zaangażowanie opiekunów infrastruktury badawczej POLYX. To dzięki ich determinacji i współpracy pomiędzy specjalistami powstała unikalna i kompaktowa linia służąca do rentgenowskiego obrazowania multimodalnego i spektromikroskopii rentgenowskiej na której będą prowadzone badania trójwymiarowej struktury obiektów, mapowania składu pierwiastkowego w próbkach oraz specjacja i obrazowanie lokalnej struktury atomowej.
Nazwa POLYX wywodzi się od optyki polikapilarnej i polichromatycznego promieniowania, które mogą być wykorzystane na nowej linii. Umożliwi prowadzenie badań m.in. w fizyce, chemii, naukach biologicznych, naukach biomedycznych, naukach o Ziemi i środowisku, badania materiałów oraz badania dziedzictwa kulturowego.


Goście przybyli na otwarcie mieli okazję zobaczyć halę eksperymentalną Centrum SOLARIS i dowiedzieć się więcej o badaniach prowadzonych na synchrotronie. Zaraz potem nastąpił symboliczny akt otwarcia – przecięcie wstęgi oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. Data otwarcia nie była przypadkowa. To właśnie dzisiaj (1 marca br.) rusza wiosenny nabór wniosków i po raz pierwszy można wnioskować o czas badawczy na infrastrukturze POLYX.

Na zdjęciu od prawej: prof. Bogdan Fornal, prof. Zbigniew Postawa, prof. Piotr Kuśtrowski, prof. Tomasz Ślęzak, prof. Marek Stankiewicz
Na zdjęciu od prawej: prof. Bogdan Fornal, prof. Zbigniew Postawa, prof. Piotr Kuśtrowski, prof. Tomasz Ślęzak, prof. Marek Stankiewicz

Polecamy również
Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS