Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Synchrotron Swiss Light Source (SLS) w ośrodku Paul Scherrer Institute z Villigen w Szwajcarii przeprowadza upgrade do ultrajasnego źródła SLS2.0. Jedną z konsekwencji jest koniecznośćwymiany elementów optycznych na niektórych liniach badawczych. W ramach współpracy między ośrodkami, SLS zdecydował się przekazać trzy demontowane zwierciadła rentgenowskie dla Centrum SOLARIS.

 

 

Zwierciadła pochodzą z dwóch linii badawczych pracujących w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiego. 
Cylindryczne zwierciadło kolimujące z linii SuperXAS będzie użyte na linii PolyX w celu zwiększenia wydajności w eksperymentach z wiązką ogniskowaną elementami optyki polikapilarnej, jak również maksymalnego wykorzystania energetycznej zdolności rozdzielczej podwójnego monochromatora krystalicznego w eksperymentach spektroskopowych.  Ośrodki podpisały umowę dwustronną w ramach której Centrum SOLARIS  za przekazane zwierciadło dostarczy do SLS elementy optyki polikapilarnej.
Dwa pozostałe zwierciadła, cylindryczne kolimujące i toroidalne ogniskujące pochodzą z linii PX-III, i mogą być wykorzystane w jednej z przyszłych linii badawczych w SOLARIS.
Transport zwierciadeł, które są bardzo precyzyjnymi i wrażliwymi urządzeniami był niezwykle wymagający, dlatego musiał zostać zorganizowany w taki sposób, żeby były one maksymalnie zabezpieczone przez wpływem drgań w transporcie. Należało zabezpieczyć układy zwierciadeł w komorach i użyć podkładek absorbujących drgania, aby nie aktywowały się zamontowane w nich czujnikami wstrząsu.


Akcję ze strony Swiss Light Source koordynował dr Benedikt Rösner, odpowiedzialny za projekt układów optyki na liniach badawczych w synchrotronie SLS2.0, natomiast ze strony Centrum SOLARIS dr Katarzyna Sowa oraz dr inż. Tomasz Kołodziej opiekunowie linii badawczej POLYX.


Dzięki tej współpracy i przekazaniu zwierciadeł rentgenowskich, Centrum SOLARIS będzie mogło skorzystać z nowych możliwości badawczych i doskonalić swoje eksperymenty.

 

Transport zwierciadeł

 

Transport zwierciadeł

 

Transport zwierciadeł

 

Transport zwierciadeł

 

Transport zwierciadeł

 

Autorzy zdjęć: Joanna Kowalik, Katarzyna Sowa, Tomasz Kołodziej

Polecamy również
Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS