Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostosowanie obrazowania w podczerwieni do wymogów ekonomicznych kliniki

Dostosowanie obrazowania w podczerwieni do wymogów ekonomicznych kliniki

Metoda obrazowania w podczerwieni w połączeniu z algorytmami uczenia maszynowego posiada ogromny potencjał jako wsparcie dla histopatologów w rozróżnianiu typów tkanek oraz diagnostyce zmian nowotworowych.

Wprowadzenie metody do zastosowań klinicznych jest ograniczone jednak poprzez stosunkowo wysoki koszt nośników próbki oraz długi czas przygotowania próbek i pomiaru. W zależności od wybranego trybu pomiarowego (transmisja lub transfleksja promieniowania), szczególne zastosowanie mają dwa rodzaje nośników próbek.

W przypadku transmisji, nośniki próbki są droższe. Jednak jakość otrzymanego sygnału jest dużo lepsza niż w przypadku trybu transfleksji. Poważne ograniczenie czasowe narzuca także etap przygotowania próbek, podczas którego próbki po pobraniu od pacjenta, są umieszczane w parafinie, która przed pomiarem jest usuwana w 24 godzinnym procesie odparafinowania.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, naukowcy z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w pracy „Influence of interference effects on the spectral quality and histological classification by FTIR imaging in transflection geometry” poddali analizie efekty zniekształcenia sygnałów, otrzymanych przy pomocy spektroskopii w podczerwieni (w trybie transmisji oraz transfleksji) próbek tkanek trzustki zatopionych w parafinie oraz po odparafinowaniu.

Pomiary próbek w różnych warunkach interferencji i przy tym samym poziomie zniekształceń umożliwiły na ich analizę ilościową. Wykorzystanie techniki uczenia maszynowego pozwoliło na ocenę możliwości tej metody do przewidywania typów tkanek trzustki.

Przedstawione badania dowiodły, że największe zniekształcenie sygnałów występuje w przypadku pomiarów próbek tkanki trzustki zatopionych w parafinie wykonanych w trybie transfleksji, podczas gdy pomiary w trybie transmisji próbek odparafinowanych demonstrowały najmniejsze zniekształcenie sygnału. Niemniej dokładność klasyfikacji była zadowalająca we wszystkich trybach pomiarowych – wyjaśnia Danuta Liberda jedna z autorek publikacji.

Wyniki przedstawionych badań budzą nadzieję na możliwość implementacji obrazowania w podczerwieni w praktyce klinicznej z wykorzystaniem niedrogich substratów.

Powyższy projekt stanowi jeden z możliwych kierunków badań, których wykonanie wkrótce będzie możliwe na powstającej linii SOLAIR w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Całość publikacji znajduje się tutaj.

 

Rys. Obrazowanie spektroskopii w podczerwieni próbki trzustki.
a- różnica pomiędzy próbką w parafinie i po odparafinowaniu (Amid I)
b- obrazowanie próbki zatopionej w parafinie i po odparafinowaniu w trybie transfleksji
c- wynik klasyfikacji dla trzech klas tkanki (klasa inne – żółty, klasa włókna – różowy, klasa zraziki - zielony) dla próbki w parafinie oraz po odparafinowaniu.

 

Oprac. S. Orzechowska

Polecamy również
Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.
Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM