Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje naukowe

Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Użytkowników SOLARIS Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Pracowników Naukowych SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rola interkalowanego kobaltu w strukturze elektronowej Co1/3NbS2

Rola interkalowanego kobaltu w strukturze elektronowej Co1/3NbS2

Zespół naukowców z Zagrzebia, Wiednia, Lozanny i Krakowa pod kierownictwem doktora Eduarda Tutiša zbadał antyferromagnetyczny związek warstwowy Co1/3NbS2 z grupy dichalkogenków metali przejściowych (TMD), posiadający złożoną strukturę magnetyczną.

Naukowcy posłużyli się techniką kątowo rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (linia UARPES, Centrum SOLARIS) aby uzyskać szczegółowy wgląd w złożone oddziaływania elektron-elektron i elektron-sieć  w badanym związku krystalicznym. Obserwowana struktura elektronowa Co1/3NbS2  przypomina strukturę materiału macierzystego 2H-NbS2, jednakże zaobserwowano pewne znaczące odstępstwa, których nie można interpretować jako przesunięcia pasm z niewielkimi deformacjami. 

Pierwszy autor publikacji, dr Petar Popčević, wyjaśnia główną ideę przeprowadzonego eksperymentu: 

Materiały zbudowane z naprzemiennych metalicznych i magnetycznych warstw atomowych wciąż zaskakują dostarczając nowych porządków magnetycznych i nowych stanów elektronowych. Co1/3NbS2 reprezentuje tę klasę materiałów. Wykazuje wyraźną frustrację magnetyczną oraz najniższą temperaturę porządkowania magnetycznego wśród podobnych układów. W artykule przedstawiamy badania struktury elektronowej za pomocą kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES), którym towarzyszy obszerne porównanie z obliczeniami ab initio i modelowaniem. Otrzymane dane sugerują, że magnetyczne jony Co stanowią dominujące mostki dla przewodnictwa elektrycznego w kierunku prostopadłym do warstw. Charakter tego połączenia silnie zależy od konfiguracji magnetycznej. Uważa się, że silne mieszanie translacyjnych i magnetycznych stopni swobody jest odpowiedzialne za pasmo obserwowane na poziomie Fermiego, w postaci wieńca złożonego z płytkich i szerokich kieszeni elektronowych. Pasmo to nie jest przewidywane przez zwykłe obliczenia struktury elektronowej co wskazuje na silne korelacje w układzie elektronowym, ze  sprzężeniem między warstwami pełniącym bardzo istotną rolę.

Link do całej publikacji -

Role of intercalated cobalt in the electronic structure of Co1/3NbS2

Petar Popčević, Yuki Utsumi, Izabela Biało, Wojciech Tabis, Mateusz A. Gala, Marcin Rosmus, Jacek J. Kolodziej, Natalia Tomaszewska, Mariusz Garb, Helmuth Berger, Ivo Batistić, Neven Barišić, László Forró, and Eduard Tutiš
Phys. Rev. B 105, 155114

Polecamy również
Jaką rolę w rozwoju mózgu odgrywa Elongator, kompleks modyfikujący cząsteczki tRNA?
Jaką rolę w rozwoju mózgu odgrywa Elongator, kompleks modyfikujący cząsteczki tRNA?
Struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota
Struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota
Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.
Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !