Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS

Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych, internetowych warsztatach organizowanych przez Centrum SOLARIS, LEAPS i The National Academy of Sciences of Ukraine dedykowanych ukraińskim naukowcom wykorzystującym w swoich badaniach naukę opartą na fotonach.

Najważniejsze informacje

Program wydarzenia przewiduje prezentacje europejskiego środowiska synchrotronowego prezentującego możliwości infrastruktury oraz nawiązania współpracy. W drugim dniu szereg ukraińskich specjalistów zaprezentuje tematykę prowadzonych badań.

Szczegółowy program i wszystkie informacje można znaleźć na stronie wydarzenia Light for Ukraine - synchrotron workshop at SOLARIS: https://indico.solaris.edu.pl/e/lightforukraine

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 lutego online. 

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Osoby zarejestrowane krótko przed wydarzeniem dostaną link do spotkania na platformie ZOOM.

Opis wydarzenia

Od lutego 2022 roku, wraz z inwazją Rosji na Ukrainę, działalność społeczeństwa naukowego na Ukrainie została mocno ograniczona, ograniczając realizację projektów badawczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Europejskie i międzykontynentalne środowisko naukowe podejmuje liczne działania mające na celu wsparcie projektów ukraińskich badaczy w kraju i na emigracji. 

W świetle obecnej sytuacji, League of European Accelerator Based-Photon Sources (LEAPS) zainicjowała działania wspierające ukraińskich naukowców realizujących swoje projekty z wykorzystaniem synchrotronów czy też laserów na swobodnych elektronach.  Podczas spotkania plenarnego LEAPS, które odbyło się w Instytucie Paula Scherrera (Villigen, Szwajcaria) w dniach 26-28 października 2022 r., Zarząd LEAPS wyraził silną chęć wsparcia ukraińskich wysiłków naukowych i wyznaczył NCPS SOLARIS jako obiekt koordynujący realizację i nadzór nad działaniami mającymi na celu konsolidację i wzmocnienie ukraińskiej społeczności użytkowników.

W tym kontekście Centrum SOLARIS w Krakowie wraz z Narodową Akademią Nauk Ukrainy organizują spotkanie pod nazwą "Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS", które odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2023 r. jako wydarzenie online. Warsztaty mają na celu nawiązanie współpracy naukowej, wymianę koncepcji przyszłego rozwoju oraz omówienie obszarów badawczych, które mogą być wspierane i wzmacniane w ramach współpracy LEAPS-Ukraina. Program spotkania będzie obejmował prezentacje naukowców z SOLARIS opisujące możliwości placówki oraz prezentacje badaczy ukraińskich dotyczące interesujących ich obszarów naukowych. W ramach spotkania zamierzamy nakreślić niezbędne działania i przedyskutować możliwe ścieżki rozwoju ukraińskiej linii badawczej w SOLARIS.

Organizatorzy

Polecamy również
20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

20. rocznica powstania konsorcjum Lingtsources.org

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS

Konsul Francji z wizytą w SOLARIS