Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe możliwości zastosowania materiałów antyferromagnetycznych.

Nowe możliwości zastosowania materiałów antyferromagnetycznych.

Naukowcy z linii badawczej DEMETER wraz z badaczami z madryckiego Institute of Ceramics and Glass oraz Spanish National Research Council w czasopiśmie Ultramicroscopy opublikowali pracę w której prezentują metodę wytwarzania cienkich warstw antyferromagnetyka NixCo1-xO na podłożu Ru(0001). Do zbadania właściwości tlenków niklowo-kobaltowych wykorzystano mikroskop XPEEM w synchrotronie Alba w Barcelonie.

Dzięki możliwej obserwacji procesu wzrostu, przygotowane metodą epitaksji z wiązki molekularnej struktury charakteryzują się wysoką jakością krystaliczną, co ma bezpośrednie przełożenie na właściwości magnetyczne. W celu zbadania wpływu ilości niklu na właściwości magnetyczne tlenku kobaltu przygotowano kilka próbek o różnej stechiometrii tj. stosunku atomów Ni do Co. Tak otrzymane próbki badano następnie metodą XMLD, aby znaleźć rozkład domen antyferromagnetycznych. Otrzymane wyniki pokazały, że zawartość niklu w strukturach NixCo1-xO wpływa na ułożenie domen antyferromagnetycznych, obracając wektor spinu w płaszczyźnie próbki. Ta obserwacja otwiera nowe możliwości sterowania wektorem spinu poprzez zmiany stechiometrii układu.


Materiały antyferromagnetyczne (AF) zyskały ogromne zainteresowanie w ostatnich latach ze względu na ich możliwe zastosowania w nowoczesnej elektronice, poprzez ich korzystne właściwości m.in.  zerowy wypadkowy moment magnetyczny. Dzięki temu materiały są prawie niewrażliwe na zewnętrzne zakłócenia pola magnetycznego. W ciągu ostatniej dekady zdano sobie sprawę, że antyferromagnetyki mają więcej do zaoferowania niż tylko wykorzystanie ich jako elementów pasywnych w układach z ferromagnetykiem. Na przykład prezentują dynamikę wysokich częstotliwości (w reżimie THz) i wykazują znaczne efekty spinowo-orbitalne i magnetotransportowe. Jednak aby w pełni wykorzystać ich liczne potencjalne zastosowania, potrzebne są materiały antyferromagnetyczne w postaci cienkowarstwowej lub nanostrukturalnej co niejednokrotnie stanowi ogromne wyzwanie. 

Rys. Obrazy XMLD PEEM uzyskane dla Ni0.5Co0.5O na krawędzi Ni L2 z liniową (a) horyzontalną i (d) wertykalną polaryzacja wiązki fotonów. Wykresy biegunowe stosunku intensywności pików na krawędzi L2 Ni dla wszystkich zmierzonych kierunków w płaszczyźnie (111), wybrane z pojedynczej domeny zaznaczonej na obrazach (a) i (d). (c) i (f) pokazują obliczony stosunek L2 dla danego wektora spinowego [011] w płaszczyźnie (111) i prostopadle do płaszczyzny (111).

 

Rys.1. Obrazy XMLD PEEM uzyskane dla Ni0.5Co0.5O na krawędzi Ni L2 z liniową (a) horyzontalną i (d) wertykalną polaryzacja wiązki fotonów. Wykresy biegunowe stosunku intensywności pików na krawędzi L2 Ni dla wszystkich zmierzonych kierunków w płaszczyźnie (111), wybrane z pojedynczej domeny zaznaczonej na obrazach (a) i (d). (c) i (f) pokazują obliczony stosunek L2 dla danego wektora spinowego [011] w płaszczyźnie (111) i prostopadle do płaszczyzny (111).

Autor: Anna Mandziak

Link do publikacji:

A. Mandziak, P. Nita, J. de la Figuera, A. Quesada, A. Berja, A. Granados-Miralles, Effect of Ni substitution on the antiferromagnetic domains of cobalt oxide, Ul-tramicroscopy, 253(1), 113795(2023) doi: 10.1016/j.ultramic.2023.113795

Polecamy również
Efektywne i bezpieczne usuwanie farmaceutyków z wody w świetle widzialnym

Efektywne i bezpieczne usuwanie farmaceutyków z wody w świetle widzialnym

Nietypowy mechanizm przełączania memrystorów opartych o związki kompleksowe niklu

Nietypowy mechanizm przełączania memrystorów opartych o związki kompleksowe niklu

Kalkulacja orientacji makromolekuł  w przestrzeni trójwymiarowej

Kalkulacja orientacji makromolekuł w przestrzeni trójwymiarowej

Kontrola odkształceń nad stopniem swobody doliny

Kontrola odkształceń nad stopniem swobody doliny