Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostęp do infrastruktury badawczej SOLARIS w październiku 2018 r.

Dostęp do infrastruktury badawczej SOLARIS w październiku 2018 r.

W październiku 2018 r. naukowcy z Polski i zagranicy uzyskają dostęp do infrastruktury badawczej synchrotronu SOLARIS. Pomiary będzie można przeprowadzać na stacjach pomiarowych: PEEM, XAS i UARPES.

Linia badawcza PEEM/XAS (photoemission electron microscopy / X-ray absorption spectroscopy) wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe emitowane przez magnes zakrzywiający i jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

Linia badawcza UARPES (ultra angle-resolved photoemission spectroscopy) będzie dostarczać fotony w zakresie próżniowego ultrafioletu do badań techniką kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES).

Aktualnie obie linie znajdują się w fazie uruchamiania, dlatego podczas pierwszych eksperymentów parametry wiązki mogą różnić się od założeń teoretycznych.

Termin naboru wniosków o dostęp do stacji pomiarowych w Centrum SOLARIS zostanie ogłoszony wkrótce.

Naukowcy, którzy chcieliby skorzystać z infrastruktury badawczej SOLARIS w połączeniu z innymi komplementarnymi technikami udostępnianymi przez partnerów Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC, mogą składać swoje aplikacje już teraz. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje o naborze CERIC-ERIC znajdują się w serwisie internetowym konsorcjum.

Polecamy również
XXVI European Synchrotron Light Source Workshop
Hercules Regional School w SOLARIS
Linia badawcza PHELIX - instalacja undulatora i budowa klatki ołowianej
SOLARIS zakupi najnowszej generacji kriomikroskop elektronowy