Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie pierwszego naboru wniosków

Podsumowanie pierwszego naboru wniosków

25 maja 2018 r. zakończył się pierwszy nabór wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych synchrotronu SOLARIS.

Naukowcy z Polski i z zagranicy mogli składać wnioski o przyznanie czasu badawczego na stanowiskach PEEM (mikroskopia fotoelektronowa), XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego) oraz UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów). Ogółem Centrum SOLARIS otrzymało 42 wnioski. Zdecydowaną większość z nich przesłali badacze afiliowani w polskich uczelniach i instytucjach badawczych: Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytucie Fizyki PAN, Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Kieleckiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Uniwersytecie Warszawskim. Trzy aplikacje z zagranicy to aplikacje z Niemiec, Chorwacji i Litwy.

16 wniosków dotyczy stanowiska XAS, 13 – PEEM i tyle samo – UARPES. Naukowcy planują m.in. badania izolatorów topologicznych, materiałów dirakowskich i nadprzewodników (linia badawcza UARPES), a także badania właściwości elektronicznych materiałów oraz oddziaływań magnetycznych i rozkładu pierwiastków w materiałach (linia PEEM/XAS).

Złożone do krakowskiego ośrodka badań wnioski zostaną teraz ocenione pod względem technicznym (czy zaplanowane eksperymenty mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury) oraz pod względem bezpieczeństwa zadeklarowanych próbek. Decydująca jednak będzie ocena merytoryczna, obejmująca takie kryteria jak nowatorski zakres badań, sprecyzowane hipotezy naukowe, jasno określona metodologia i wcześniejsze osiągnięcia naukowe wnioskujących. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez międzynarodową komisję.

Pierwsze pomiary w Centrum SOLARIS rozpoczną się w październiku br. Kolejny nabór wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk badawczych polskiego synchrotronu zostanie ogłoszony jesienią tego roku.

Polecamy również
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS
Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego
Ruszyła rejestracja na spotkanie użytkowników SOLARIS
Pierwsze granty badawcze SOLARIS