Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie drugiego naboru wniosków

Podsumowanie drugiego naboru wniosków

1 października 2018 r. zakończył się drugi nabór wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych synchrotronu SOLARIS.

Naukowcy z Polski i z zagranicy mogli składać wnioski o przyznanie czasu badawczego na stanowiskach PEEM (mikroskopia fotoelektronowa), XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego) oraz UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów). Ogółem Centrum SOLARIS otrzymało 24 wnioski. Większość z nich przesłali badacze afiliowani w polskich uczelniach i instytucjach badawczych: Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytucie Fizyki PAN, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. Pięć aplikacji z zagranicy to aplikacje z Hiszpanii, Włoch, Estonii, Słowacji i Austrii.

Dziewięć wniosków dotyczy stanowiska PEEM, jedenaście – XAS i cztery – UARPES.

Złożone do krakowskiego ośrodka badań wnioski zostaną teraz ocenione pod względem technicznym (czy zaplanowane eksperymenty mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury) oraz pod względem bezpieczeństwa zadeklarowanych próbek. Decydująca będzie ocena merytoryczna, obejmująca takie kryteria jak nowatorski zakres badań, sprecyzowane hipotezy naukowe, jasno określona metodologia i wcześniejsze osiągnięcia naukowe wnioskujących. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez międzynarodową komisję.

Pomiary z tego naboru zostaną przeprowadzone w okresie marzec–lipiec 2019 r. Kolejny termin składania wniosków o synchrotronowy czas badawczy to 1 kwietnia 2019 r.

Polecamy również
Pierwsze granty badawcze SOLARIS
Szkoła doktorska w SOLARIS
Front end linii badawczej SOLABS zainstalowany
Badania synchrotronowe w walce z wirusem SARS-CoV-2