Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLARIS zakupi najnowszej generacji kriomikroskop elektronowy

SOLARIS zakupi najnowszej generacji kriomikroskop elektronowy

25 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało SOLARIS decyzję dotyczącą finansowania zakupu najwyższeg generacji kriomikroskopu elektronowego i utworzenia Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej.

Wniosek o zakup mikroskopu to wspólna inicjatywa ​17 wiodących instytucji naukowych w Polsce prowadzących badania z zakresu biologii strukturalnej. Konsorcjum działa pod przewodnictwem dr. Sebastiana Glatta z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ i dr. hab. Marcina Nowotnego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej umożliwi polskim naukowcom dołączenie do grona światowych liderów w biologii strukturalnej.

Poczynione w ciągu ostatniej dekady postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zrewolucjonizowały biologię strukturalną. Największym uznaniem dla tej technologii było przyznanie jej twórcom w 2017 roku Nagrody Nobla. Rozwój tej techniki pozwolił na eksplorację całkowicie nowych horyzontów badawczych, czego wynikiem jest długa lista przełomowych badań opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych. Przede wszystkim, wyniki uzyskane z użyciem tej technologii są nie tylko istotne dla zrozumienia funkcjonowania ludzkiego organizmu, powstawania chorób czy procesów starzenia, ale są także niezwykle pomocne przy opracowywaniu skutecznych terapii leczniczych. Dotychczasowe badania z wykorzystaniem technik biologii strukturalnej przyczyniły się do ogromnego postępu w leczeniu wielu chorób, takich jak nowotwory, choroba Alzheimera czy otyłość. Obecność najwyższej klasy kriomikroskopu elektronowego w centrum SOLARIS oznacza, że teraz Kraków stanie się niezwykle atrakcyjny dla krajowej i międzynarodowej społeczności biologów strukturalnych chcących uzyskać jak najbardziej precyzyjne pomiary.

Mikroskop będzie służyć nie tylko naukowcom z Polski, ale i całego regionu: utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej w SOLARIS rozszerzy wachlarz oferty badawczej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC.

Obraz mimiwirusa stworzony dzięki mikroskopowi krio-elektronowemu. Fot. Xiao C, Kuznetsov YG, Sun S, Hafenstein SL, Kostyuchenko VA, et al. (2009) [CC BY 2.5]

Polecamy również
Zdalny dostęp do linii badawczych i Cryo-EM
Małopolski Festiwal Innowacji - w tym roku on-line!
Umowa na dostawę drugiego kriomikroskopu podpisana
Coraz większe zainteresowanie liniami synchrotronu – podsumowanie szóstego naboru