Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe techniki i nowi użytkownicy - podsumowanie siódmego naboru aplikacji o czas badawczy

Nowe techniki i nowi użytkownicy - podsumowanie siódmego naboru aplikacji o czas badawczy

1 kwietnia zakończono siódmy nabór wniosków o czas badaczy w synchrotronie Solaris. Do konkursu przystąpiły aż 84 zespoły naukowe z Polski i zagranicy, reprezentujące 31 instytucji naukowych. 48 aplikacji dotyczyło linii pomiarowych XAS, UARPES, PHELIX, DEMETER a 36 kriomikroskopu elektronowego Cryo-Em.

W tegorocznym, siódmym, naborze wniosków po raz pierwszy udostępniono linię DEMETER, posiadającą dwie stacje końcowe- mikroskop PEEM oraz STXM. Nowy mikroskop STXM spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem grup naukowych prowadzących badania z dziedziny nauki o Ziemi i środowisku oraz inżynierii środowiska i technologii. Niemniej jednak, podobnie jak w ubiegłej edycji, najwięcej aplikacji dotyczyło eksperymentów z zakresu fizyki i biologii.

Jesteśmy dumni, że możliwością przeprowadzenia badań w Centrum SOLARIS interesują się naukowcy z coraz większej liczby ośrodków badawczych. Jednocześnie, analizując afiliacje naszych użytkowników, możemy z radością stwierdzić, że wokół SOLARIS tworzy się środowisko naukowe wierne naszej infrastrukturze badawczej. To dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki ich doświadczeniu i sugestiom, możemy udoskonalać naszą ofertę naukową – mówi Alicja Górkiewicz, kierownik Biura Użytkownika SOLARIS.

Ku naszemu zadowoleniu, w tym roku po raz pierwszy do konkursu przystąpili naukowcy reprezentujący takie jednostki, jak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN z Wrocławia, Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, a także Indian Institute of Technology z Varanasi w Indiach oraz Universidad Complutense de Madrid z Hiszpanii.

Nieustanny rozwój synchrotronu Solaris ma bezpośredni wpływ na wzrost liczby ośrodków naukowych zainteresowanych podjęciem współpracy i rozpoczęciem eksperymentów na dostępnych liniach badawczych. Do grona zainteresowanych dołączyły instytucje naukowe z Włoch, Francji, Rosji i Ukrainy, a także z Grecji, Chin oraz Indii.

 

Opracowała: S. Orzechowska
Polecamy również
Ruszył nabór wniosków badawczych.
Ruszył nabór wniosków badawczych.
Konkurs dla doktoranta w SOLARIS
Konkurs dla doktoranta w SOLARIS
Członek zespołu linii SOLAIR laureatem amerykańskiej nagrody Williama G. Fateley'a
Członek zespołu linii SOLAIR laureatem amerykańskiej nagrody Williama G. Fateley'a
CERIC zaprasza do składania wniosków
CERIC zaprasza do składania wniosków