Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe techniki i nowi użytkownicy - podsumowanie siódmego naboru aplikacji o czas badawczy

Nowe techniki i nowi użytkownicy - podsumowanie siódmego naboru aplikacji o czas badawczy

1 kwietnia zakończono siódmy nabór wniosków o czas badaczy w synchrotronie Solaris. Do konkursu przystąpiły aż 84 zespoły naukowe z Polski i zagranicy, reprezentujące 31 instytucji naukowych. 48 aplikacji dotyczyło linii pomiarowych XAS, UARPES, PHELIX, DEMETER a 36 kriomikroskopu elektronowego Cryo-Em.

W tegorocznym, siódmym, naborze wniosków po raz pierwszy udostępniono linię DEMETER, posiadającą dwie stacje końcowe- mikroskop PEEM oraz STXM. Nowy mikroskop STXM spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem grup naukowych prowadzących badania z dziedziny nauki o Ziemi i środowisku oraz inżynierii środowiska i technologii. Niemniej jednak, podobnie jak w ubiegłej edycji, najwięcej aplikacji dotyczyło eksperymentów z zakresu fizyki i biologii.

Jesteśmy dumni, że możliwością przeprowadzenia badań w Centrum SOLARIS interesują się naukowcy z coraz większej liczby ośrodków badawczych. Jednocześnie, analizując afiliacje naszych użytkowników, możemy z radością stwierdzić, że wokół SOLARIS tworzy się środowisko naukowe wierne naszej infrastrukturze badawczej. To dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki ich doświadczeniu i sugestiom, możemy udoskonalać naszą ofertę naukową – mówi Alicja Górkiewicz, kierownik Biura Użytkownika SOLARIS.

Ku naszemu zadowoleniu, w tym roku po raz pierwszy do konkursu przystąpili naukowcy reprezentujący takie jednostki, jak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN z Wrocławia, Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, a także Indian Institute of Technology z Varanasi w Indiach oraz Universidad Complutense de Madrid z Hiszpanii.

Nieustanny rozwój synchrotronu Solaris ma bezpośredni wpływ na wzrost liczby ośrodków naukowych zainteresowanych podjęciem współpracy i rozpoczęciem eksperymentów na dostępnych liniach badawczych. Do grona zainteresowanych dołączyły instytucje naukowe z Włoch, Francji, Rosji i Ukrainy, a także z Grecji, Chin oraz Indii.

 

Opracowała: S. Orzechowska
Polecamy również
Ruszył nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych!
Ruszył nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych!
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie HERCULES 2021
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie HERCULES 2021
Oferta stażu PostDoc w synchrotronie SOLEIL
Oferta stażu PostDoc w synchrotronie SOLEIL
Konferencja InterNano Poland 2021
Konferencja InterNano Poland 2021