Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Podsumowanie wyników dziewiątego naboru wniosków o czas badawczy.

Podsumowanie wyników dziewiątego naboru wniosków o czas badawczy.

5 kwietnia zakończył się dziewiąty nabór wniosków do Centrum SOLARIS. Użytkownicy, którym zostanie przyznany czas będą mogli realizować swoje badania w jesieni tego roku.

Międzynarodowa Komisja Oceniająca będzie miała okazję przeanalizować rekordową liczbę wniosków, złożonych na pięć linii badawczych i kriomikroskop. Wnioski będą analizowane przez ekspertów zewnętrznych pod kątem formalnym, bezpieczeństwa próbek oraz merytoryki planowanych prac badawczych.
W dziewiątym naborze wniosków o czas badawczy na infrastrukturze SOLARIS wpłynęło 114 aplikacji, co stanowi znaczący wzrost liczby zainteresowanych pomiarami grup badawczych w stosunku do poprzedniego naboru, bo aż o 67%. Po raz pierwszy w postępowaniu konkursowym udostępniono linię badawczą SOLABS, dedykowaną do absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej (XAS). O czas badawczy na tej linii złożono 19 wniosków. Linie badawcze XAS, UARPES, PHELIX, DEMETER oraz kriomikroskop były przedmiotem odpowiednio 18, 15, 12, 20 i 30 wniosków. Decyzji dotyczących przyznania czasu badawczego na liniach należy spodziewać się na przełomie maja i czerwca, natomiast na kriomikroskopie: czerwca i lipca.
Grupy badawcze będą mogły realizować swoje eksperymenty z użyciem infrastruktury SOLARIS od października 2022 r. do lutego 2023 roku.
Przypominamy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. „szybki dostęp” do linii badawczych. Tryb ten umożliwia sprawdzenie, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji w regularnym naborze wniosków lub istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia badań z uwagi na potencjalnie wysoką wartość naukową.

Wykres obrazujący ilość wniosków w poszczególnych naborach

Polecamy również
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP
Spotkanie plenarne LEAPS 2022
Spotkanie plenarne LEAPS 2022
Nowa orbita dla elektronów
Nowa orbita dla elektronów