Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Podsumowanie trzynastego naboru wniosków

Podsumowanie trzynastego naboru wniosków

3 kwietnia zakończył się trzynasty nabór wniosków o czas badawczy w Centrum SOLARIS. Po raz kolejny do Centrum wpłynęła rekordowa liczba wniosków. Zespoły naukowe z całego świata złożyły 171 aplikacji.

W trzynastym naborze wniosków o czas badawczy na infrastrukturze SOLARIS wpłynęło łącznie 171 aplikacji. Wynik ten jest potwierdzeniem tendencji wzrostowej liczby badaczy zainteresowanych pomiarami w SOLARIS. Nabór za naborem do Centrum wpływa coraz więcej aplikacji. Łącznie użytkownicy będą mieli do dyspozycji siedem linii i kriomikroskop. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane przez ekspertów zewnętrznych pod kątem formalnym, bezpieczeństwa próbek oraz merytoryki planowanych prac badawczych. Decyzji dotyczących przyznania czasu badawczego należy spodziewać jeszcze przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego.
Największą popularnością wśród złożonych wniosków cieszyły się linia ASTRA oraz Cryo-EM. O czas badawczy z użyciem tych technik złożono odpowiednio 40 i 43 wnioski. Na niedawno otwartą linię badawczą POLYX złożono 19 wniosków, natomiast na linię URANOS 18. Pozostałe linie były przedmiotem zainteresowania odpowiednio: PIRX – 17 wniosków, PHELIX – 11 wniosków, CIRI – 10 wniosków, DEMETER PEEM – 6 oraz DEMETER STXM – 7 wniosków. 
Warto nadmienić, że utrzymuje się tendencja reprezentacji narodowościowej złożonych wniosków. W opisywanym naborze niespełna 20% to aplikacje złożone przez naukowców zza granicy (Niemcy, Czechy i Hiszpania to kraje pochodzenia największej ilości badaczy), natomiast 80% to projekty krajowe. W najbliższym czasie będziemy mieć dane dotyczące najczęściej reprezentowanych dziedzin nauki. Warto zwrócić uwagę, że nauki humanistyczne na stałe zagościły wśród przedmiotów aplikacji o czas badawczy w SOLARIS.
Grupy naukowe będą mogły realizować swoje eksperymenty z użyciem infrastruktury SOLARIS od września do lutego 2025 roku.
Przypominamy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. „szybki dostęp” do infrastruktury badawczej. Tryb ten umożliwia sprawdzenie, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji w regularnym naborze wniosków lub istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia badań z uwagi na potencjalnie wysoką wartość naukową.

Grafika porównująca kolejne nabory wniosków

Grafika przedstawiająca porównanie naborów wniosków.

Polecamy również
Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Zwierciadła rentgenowskie od Swiss Light Source

Infrared Nanoscopy Workshop w Centrum SOLARIS

Infrared Nanoscopy Workshop w Centrum SOLARIS

Centrum SOLARIS gospodarzem LEAPS-INNOV annual meeting oraz LEAPS General Assembly

Centrum SOLARIS gospodarzem LEAPS-INNOV annual meeting oraz LEAPS General Assembly