Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca

Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca

21.11.2022
Naukowcy z Centrum SOLARIS przeprowadzili wysokorozdzielcze pomiary ARPES semimetalu Dirca, materiału o unikalnej strukturze elektronowej. Semimetale te są trójwymiarowymi kryształami składającym się z warstw o różnych właściwościach, mających potencjalne zastosowanie w nowoczesnej elektronice. Autorzy publikacji potwierdzili eksperymentalnie przewidywania teoretyczne m.in. zaobserwowali liniowy charakter poszczególnych pasm oraz linie nodalne wiązane z symetrią układu.
więcej o Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca
Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX

Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX

04.11.2022
Badania użytkowników SOLARIS prowadzone na linii PIRX (dawniej PEEM/XAS) miały na celu poznanie właściwości defektów, które powstają w matrycy tlenku cynku implantowanej przez iterb i następnie poddawanej wyżarzaniu. Badania wykazały potencjał spektroskopii absorpcyjnej promieniowanie rentgenowskiego jako narzędzia do badania, czy rozpatrywane defekty są izolowane, czy też występują skupiska defektów. Wykazano, że obok izolowanych defektów, kompleksy donorowo-akceptorowe (mVZn-nVO) istnieją nawet w próbce pierwotnej. Ich liczba wzrasta w próbkach implantowanych i wyżarzanych, wpływając na właściwości transportowe badanych filmów. Wskazano również, że implantacja i późniejsze wygrzewanie mają istotny wpływ na natywne kompleksy defektów punktowych w ZnO.
więcej o Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX
Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami

Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami

09.08.2022
Zespół fizyków z Instytutu Fizyki PAN i Centrum SOLARIS zaobserwował topologiczne przejście Lifshitza w semimetalu Weyla - fosforku niobu (NbP) poprzez dekorację jego powierzchni ciężkimi pierwiastkami (Pb lub Nb). Fermiony Weyla w masie i łuki Fermiego na powierzchni półmetali Weyla są przedmiotem zainteresowania fizyki i technologii materiałowej.
więcej o Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami
Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek

Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek

04.08.2022
Przełomowe badania pozwalające na stworzenie trójwymiarowych map orientacji wiązań w próbce zostały opublikowane przez zespół badawczy przy linii CIRI w prestiżowym czasopiśmie JACS. Dogłębna charakterystyka próbki, przy jednoczesnym nie niszczeniu preparatu, ma kluczowe znaczenia dla badań z dziedziny materiałoznawstwa czy nauk przyrodniczych i pozwoli na wyciąganie wcześniej nieosiągalnych informacji ze złożonych układów.
więcej o Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek
Systemowe skutki nieuporządkowania w magnetycznie samoorganizujących się topologicznych supersieciach MnBi2Te4/(Bi2Te3)n

Systemowe skutki nieuporządkowania w magnetycznie samoorganizujących się topologicznych supersieciach MnBi2Te4/(Bi2Te3)n

11.07.2022
W niedawnej publikacji w czasopiśmie 2D Materials, użytkownicy Centrum SOLARIS podkreślają krytyczne znaczenie nieporządku w MnBi2Te4/(Bi2Te3)n samoorganizującym się magnetycznym izolatorze topologicznym, materiale stanowiącym nową platformę dla anomalnego kwantowego efektu Halla. Materiał ten wzbudza ostatnio zainteresowanie naukowców również ze względu na możliwość realizacji stanu izolatora aksjonowego. Znaczna część badań została przeprowadzona przy użyciu stacji badawczej kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (linia URANOS, dawniej UARPES) na Synchrotronie SOLARIS.
więcej o Systemowe skutki nieuporządkowania w magnetycznie samoorganizujących się topologicznych supersieciach MnBi2Te4/(Bi2Te3)n