Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Struktura białkowego kompleksu Elongator

Struktura białkowego kompleksu Elongator

17.01.2023
Karboksymetylacja urydyny w antykodonie tRNA jest niezbędna dla prawidłowej syntezy białek. U archeonów i bakterii wprowadzenie modyfikacji katalizowane jest przez enzym Elp3, natomiast u eukariontów enzym ten wchodzi w skład dużego, wielopodjednostkowego białkowego kompleksu Elongator. W najnowszej pracy naukowej badaczy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB/UJ) opisano pierwszą, wysokorozdzielczą strukturę Elongatora uzyskaną przy pomocy kriomikroskopii elektronowej (cryo-EM), która rzuca światło na rolę podkompleksu Elp456. Wyniki badań zostały opublikowane w tym tygodniu w Nucleic Acids Research jako artykuł przełomowy.
więcej o Struktura białkowego kompleksu Elongator
Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Na-ion

Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Na-ion

11.01.2023
Użytkownicy linii PIRX uzyskali przełomowe w skali światowej wyniki, wskazujące, iż struktura elektronowa materiału odgrywa zasadniczą rolę w procesie alkalicznej interkalacji elektrochemicznej, określa kształt krzywej rozładowania (OCV) i rzutuje na ważne parametry użytkowe ogniw typu Li-ion i Na-ion, takie jak gęstość energii i gęstość mocy. Odkrycie to ma charakter uniwersalny i posiada ogromne znaczenie dla projektowania i poszukiwania nowych materiałów elektrodowych dla ogniw Li-ion i Na-ion.
więcej o Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Na-ion
Polaryzacja spinowa w warstwowych izolatorach trywialnych i topologicznych

Polaryzacja spinowa w warstwowych izolatorach trywialnych i topologicznych

02.01.2023
Naukowcy z MagTop IF PAN we współpracy z naukowcami z linii PHELIX w Centrum SOLARIS, badali strukturę elektronową i spinową warstw krystalicznego izolatora topologicznego podczas przejścia izolator topologiczny - izolator trywialny, objawiającego się otwarciem przerwy energetycznej w strukturze pasmowej. Wykorzystując spinowo-rozdzielczą spektroskopię fotoelektronów, odkryli obecność spiralnej polaryzacji spinowej nie tylko w nietrywialnej fazie topologicznej, ale także w trywialnym stanie izolatora. To potencjalnie rozszerza zakres materiałów nadających się do zastosowań spintronicznych i dostarcza nowej wiedzy o strukturze spinowej i elektronowej materiałów topologicznych.
więcej o Polaryzacja spinowa w warstwowych izolatorach trywialnych i topologicznych
Stan walencyjny wanadu - kluczowy czynnik elastyczności struktury wanadanów potasu jako materiałów katodowych w bateriach Li-ion

Stan walencyjny wanadu - kluczowy czynnik elastyczności struktury wanadanów potasu jako materiałów katodowych w bateriach Li-ion

03.01.2023
Nanopasy heksawanadanu potasu (K2V6O16-nH2O) zostały zsyntetyzowane metodą LPE-IonEx, która jest dedykowana do syntezy brązów tlenków metali przejściowych o kontrolowanej morfologii i strukturze. Oceniono wydajność elektrochemiczną K2V6O16-nH2O jako materiału katodowego dla baterii litowo-jonowych. Nanopasy KVO wykazały wysoką pojemność rozładowania 260 mAh g-1, oraz długotrwałą stabilność cykliczną do 100 cykli przy 1 A g-1. W pracy omówiono również wpływ stanu walencyjnego wanadu oraz nietypową budowę nanopasów, złożonych z domen krystalicznych i amorficznych ułożonych naprzemiennie. Pomiary ex-situ wyładowanych materiałów elektrodowych metodami XRD, MP-AES, XAS i XPS wskazują, że podczas kolejnego cyklu ładowania/rozładowania potas w strukturze K2V6O16-nH2O jest zastępowany przez lit. Stabilność strukturalna heksawandanu potasu podczas cyklu zależy od początkowego stanu walencyjnego wanadu na powierzchni próbki oraz obecności domen amorficznych w nanopasach K2V6O16-nH2O.
więcej o Stan walencyjny wanadu - kluczowy czynnik elastyczności struktury wanadanów potasu jako materiałów katodowych w bateriach Li-ion
Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca

Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca

21.11.2022
Naukowcy z Centrum SOLARIS przeprowadzili wysokorozdzielcze pomiary ARPES semimetalu Dirca, materiału o unikalnej strukturze elektronowej. Semimetale te są trójwymiarowymi kryształami składającym się z warstw o różnych właściwościach, mających potencjalne zastosowanie w nowoczesnej elektronice. Autorzy publikacji potwierdzili eksperymentalnie przewidywania teoretyczne m.in. zaobserwowali liniowy charakter poszczególnych pasm oraz linie nodalne wiązane z symetrią układu.
więcej o Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca