Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Prof. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, Podsekretarz Stanu MNiSW odwiedziła Kraków, gdzie 4 lipca podczas szeregu rozmów spotkała się z Rektorem UJ oraz kierownictwem Centrum SOLARIS. Wizyta miała na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z rozwojem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, a także zapoznanie się z działalnością jedynej infrastruktury synchrotronowej w kraju.

 

Delegacji przewodniczyła Pani prof. Maria Mrówczyńska, która w MNiSW odpowiada za innowacje, rozwój, organizację uczelni, kształcenie i sprawy studenckie.  Towarzyszyli jej dr inż. Michał Doligalski, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju (DIR), Michał Goszczyński, zastępca dyrektora DIR, Michał Rybiński, naczelnik Wydziału Strategicznej Infrastruktury Badawczej DIR (WSIB DIR) oraz Michał Jabczuga, starszy specjalista WSIB DIR. Rozmowy dotyczyły m.in. strategii rozwoju uczelni, finansowania badań naukowych oraz wsparcia dla studentów i pracowników naukowych.

Kluczowym punktem programu, oprócz spotkania Pani Minister z Jego Magnificencją, Rektorem Elektem, prof. dr hab. Piotrem Jedynakiem, była wizyta w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Gospodarzem tego spotkania był dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ, Dyrektor NCPS SOLARIS, a towarzyszyło mu kierownictwo ośrodka. 

- Wspólnie z Panią Minister omówiliśmy najbardziej kluczowe kwestie istotne dla rozwoju Narodowego Centrum SOLARIS, jak również obszary współpracy i dyplomacji naukowej w których możemy wspierać Ministerstwo. Musimy bowiem pamiętać, że na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność prowadzenia jednej z najnowocześniejszych infrastruktur w tej części świata. SOLARIS jest kluczowym miejscem na mapie Europy w kontekście międzynarodowej współpracy naukowej i realizacji zaawansowanych projektów badawczych. Dbałość o niesłabnący kredyt zaufania, jakim obdarza nas kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dla całego zespołu SOLARIS zadaniem niesłychanie ważnym – mówił dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ, Dyrektor NCPS SOLARIS.

Wśród tematów rozmów znalazły się zagadnienia związane z potencjałem Narodowego Centrum SOLARIS do wsparcia Ministerstwa w pracach związanych z przygotowaniem polityki rozwoju infrastruktury badawczej, w celu zmniejszania poziomu atomizacji, efektywnego wykorzystania aparatury oraz zwiększania poziomu umiędzynarodowienia. 
Omówiono możliwości Centrum w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej i okresu prezydencji Polski w UE. Przedstawiono działania nastawione na współpracę międzynarodową na poziomie lokalnym (kraje bałtyckie, Ukraina, kraje V4) oraz szeroką współpracę europejską (np. Trójkąt Weimarski) i interkontynentalną (głównie Ameryki).
Wśród pakietu zagadnień znalazła się również tematyka strategicznej ewaluacji formuły finansowania działalności SOLARIS oraz kalendarza prac w celu zapewnienia jego ciągłości po 31 grudnia 2025 r. Prezentacja podkreśliła kluczowe aspekty stabilności finansowej, które są nieodzowne dla trwałego postępu naukowego i technologicznego.

Wizyta prof. Marii Mrówczyńskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w SOLARIS była okazją do wymiany doświadczeń, omówienia bieżących wyzwań oraz zacieśnienia współpracy między instytucjami naukowymi a administracją państwową. Podkreślono znaczenie innowacji oraz nowoczesnej infrastruktury badawczej dla rozwoju polskiej nauki i jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Delegacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Centrum SOLARIS

 

Delegacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Centrum SOLARIS

 

Delegacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Centrum SOLARIS

 

Autor: Agnieszka Cudek
Zdjęcia: Joanna Kowalik

 

Polecamy również
Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS