Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Schemat linii PHELIX

Źródłem światła linii PHELIX jest eliptycznie polaryzujący undulator z magnesami stałymi EPU typu APPLE II. Poprzez możliwość przesuwu dwóch przeciwległych szczęk undulatora wzdłuż wiązki elektronowej, realizowane są liniowe i kołowe bądź eliptyczne polaryzacje światła (rys. 1).
Parametry EPU:

  • Całkowita długość sekwencji magnesów: 2600 mm
  • Długość periodu: 58 mm
  • Ilość periodów: 44
  • Minimalne zamknięcie: 14 mm

Rys. 1. Schemat obrazujący sposób wytwarzania światła o różnej polaryzacji poprzez zmianę fazy undulatora.

Rys. 1. Schemat obrazujący sposób wytwarzania światła o różnej polaryzacji poprzez zmianę fazy undulatora. 

Rys. 2. Strumień fotonów na sekundę emitowany przez źródło dla różnych polaryzacji światła i mierzony przed ostatnim lustrem skupiającym dla siatki dyfrakcyjnej 600 l/mm, otwarcia ruchomych masek 3mm x 3mm, przesłon wyjściowych 50 µm oraz cff = 2.25.

Rys. 2. Strumień fotonów na sekundę emitowany przez źródło dla różnych polaryzacji światła i mierzony przed ostatnim lustrem skupiającym dla siatki dyfrakcyjnej 600 l/mm, otwarcia ruchomych masek 3 mm x 3 mm, przesłon wyjściowych 50 µm oraz cff = 2.25.

Układ optyczny linii PHELIX składa się z lustra kolimującego (M1), płaskiego lustra (M2) wraz z trzeba siatkami (G1, G2, G3) zainstalowanymi w komorze monochromatora, skupiającego lustra przełączającego (M3) oraz skupiającego lustra zainstalowanego przed stacją końcową (M4) (rys. 3). Tabela 1 przedstawia parametry elementów optycznych linii PHELIX.

Rys. 3. Model przedstawiający układ optyczny linii PHELIX.

Rys. 3. Model przedstawiający układ optyczny linii PHELIX.

Tabela 1. Parametry elementów optycznych zainstalowanych na linii PHELIX.

  M1

M2

(PGM)

G1

(PGM)

G2

(PGM)

G3

(PGM)

M3 M4
Kształt cylindryczny płaski płaski płaski płaski toroidalny toroidalny
Chłodzenie wewnętrzne boczne boczne boczne boczne brak brak
Zakres energii [eV] cały zakres cały zakres 50 - 300 200 - 1000 400 - 1500 cały zakres cały zakres
Wymiary [mm2] 370x60 470x50 170x30 170x30 170x30 420x60 350x50
Materiał podłoża Si Si Si Si Si Si Si
Materiał pokrycia Au Au/Pt Au Au Au Au Au
Grubość pokrycia [nm] 30 30 30 30 30 30 30
Gęstość linii [mm-1] - - 600 800 1200 - -
Profil - - lamelarny lamelarny lamelarny - -

 

Monochromator PGM ma zainstalowane trzy siatki dyfrakcyjne z różną gęstością linii, zoptymalizowane do różnych zakresów energii.
G1 (600 l/mm): 50 – 300 eV
G2 (800 l/mm): 200 – 1000 eV
G3 (1200 l/mm): 400 – 1500 eV

Linia jest wyposażona w komórkę jonizacyjną, która umożliwia określenie zdolności rozdzielczej światła. Pomiary przeprowadzone z jej pomocą dla różnych gazów świadczą o tym, że rzeczywista zdolność rozdzielcza pokrywa się z tą przewidywaną (rys. 4).

Rys.4.Widma absorpcyjne uzyskane w komórce jonizacyjnej dla Ar 2p3/2 → 4s oraz N21s → π*

 

Rys.4.Widma absorpcyjne uzyskane w komórce jonizacyjnej dla Ar 2p3/2 → 4s oraz N21s → π*

 

Schemat linii badawczej PHELIX