Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o linii PolyX

PolyX jest kompaktową linią służącą do mikroobrazowania i mikrospektroskopii rentgenowskiej w zakresie energii 4-15 keV. Nazwa PolyX wywodzi się od optyki polikapilarnej i polichromatycznego promieniowania, które mogą być wykorzystane na linii PolyX.

Techniki eksperymentalne

  • mikroobrazowanie i mikrotomografia rentgenowska (kontrast absorpcyjny i fazowy),
  • rentgenowska mikroskopia fluorescencyjna (µXRF),
  • rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (µXAS) oraz emisyjna (µXES).

PolyX pozwala na obrazowanie struktury (2D i 3D), składu pierwiastkowego oraz faz chemicznych w badanych próbkach.

Linia PolyX jest obecnie w fazie konstrukcji i testów, a jej oddanie do użytku planowane jest na 2023 r.

podsumowanie linia polyx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PolyX może znaleźć zastosowanie w:

  • naukach biomedycznych,
  • badaniach materiałów, fizyce oraz chemii,
  • naukach o Ziemi i środowisku
  • badaniach dziedzictwa kulturowego.

Geometria eksperymentów na PolyX może być łatwo rekonfigurowana, a linia posiada dedykowaną przestrzeń na układy eksperymentalne użytkowników pozwalającą na niestandardowe eksperymenty oraz testy. Zachęcamy potencjalnych użytkowników do proponowania i konsultowania niestandardowych eksperymentów z zespołem PolyX.

Parametry linii

Parametry linii

Źródło

Magnes zakrzywiający (energia krytyczna 2keV)

Ee=1.5 GeV, B=1.31T, Imax=500 mA, σH=44 µm, σV=30 µm

Akceptancja kątowa 

1.5 mrad w kierunku poziomym

Położenie próbki

~14.5 m od źródła

Zakres energii 

4 – 15 keV

Mody pracy

“Biała wiązka”: 1012 ph/s/mm2

“Wysoka intensywność”: podwójny monochromator wielowarstwowy   (DMM): 1011 fot./s/mm2 (@8 keV), BW 1-2%

“Wysoka rozdzielczość”: podwójny monochromator krystaliczny Si(111) (DCM): 109 for./s/mm2 (at 8 keV), BW 2×10-4

Maksymalny rozmiar wiązki

20 mm (poz.) × 4 mm (pion.) – wiązka niezogniskowana

Minimalny rozmiar ogniska

Polikapilary:  8 µm – 200 µm

Monokapilara: 2 µm

Maksymalna liczba fotonów w ognisku  10 µm  @ 8 keV

DMM: 1011 ph/s

DCM:  109 ph/s

Środowisko próbki

powietrze, hel, niska próżnia (układy użytkowników)

Techniki doświadczalne

Standardowe: obrazowanie i mikrotomografia rentgenowska - µCT (kontrast absorpcyjny I fazowy) µXRF, konfokalna µXRF , µXAS

Niestandardowe: wielowiązkowa mikroskopia rentgenowska, tomografia µXRF, µXES, µXRD  + pomysły użytkowników

 

Widmo energii

Widmo energii zasymulowane z aperturą 1 mm × 1 mm w pozycji optyki (lub próbki) w odległości 14.5 m od źródła (po lewej, niebieska linia) oraz scałkowana w kierunku pionowym (po prawej, pomarańczowa linia). Symulacja bierze pod uwagę okna na linii i absorbcji wiązki w powietrzu.

intensywność na linii polyx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widmo energii zasymulowane z aperturą 1 mm × 1 mm dla filtrów aluminiowych o różnych grubościach (14.5 m od źródła). Legenda pokazuje natężenie białej wiązki dla każdego z filtrów.

polyx biała wiązka