Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POLYX

POLYX jest kompaktową linią służącą do mikroobrazowania i mikrospektroskopii rentgenowskiej w zakresie energii 4-15 keV. Nazwa POLYX wywodzi się od optyki polikapilarnej i polichromatycznego promieniowania, które mogą być wykorzystane na linii POLYX. Linia POLYX powstaje w ścisłej współpracy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. POLYX pozwala na obrazowanie struktury (2D i 3D), składu pierwiastkowego oraz faz chemicznych w badanych próbkach.

Techniki eksperymentalne

  • mikroobrazowanie i mikrotomografia rentgenowska (kontrast absorpcyjny i fazowy),
  • rentgenowska mikroskopia fluorescencyjna (µXRF),
  • rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (µXAS) oraz emisyjna (µXES).

 

Techniki eksperymentalne na linii POLYX

 

Geometria eksperymentów na POLYX może być łatwo rekonfigurowana, a linia posiada dedykowaną przestrzeń na układy eksperymentalne użytkowników pozwalającą na niestandardowe eksperymenty oraz testy. Zachęcamy potencjalnych użytkowników do proponowania i konsultowania niestandardowych eksperymentów z zespołem POLYX. 

Linia POLYX jest obecnie w fazie konstrukcji i testów, a jej oddanie do użytku planowane jest na 2023 r.

 

Parametry linii

Parametry Wartość
Źródło  Magnes zakrzywiający (energia krytyczna ~2keV)
Ee=1.5 GeV, B=1.31T, Imax=500 mA, σH=44 µm, σV=30 µm
Akceptancja kątowa 1.5 mrad w kierunku poziomym
Położenie próbki ~14.5 m od źródła
Dostępny zakres energii fotonów 4 – 15 keV
Mody pracy “biała wiązka”: 1012 fot./s/mm2
“wysoka intensywność”: podwójny monochromator wielowarstwowy   (DMM): 1011 fot./s/mm2 (@8 keV), BW 1-2%
“wysoka rozdzielczość”: podwójny monochromator krystaliczny Si(111) (DCM): 109 fot./s/mm2 (@8 keV), BW 2×10-4
Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E DCM: 1.4×10-4
DMM: 1-2%
Rozmiar plamki w miejscu próbki
(poziomy x pionowy)
wiązka niezogniskowana (maksymalny rozmiar wiązki) : 20 mm × 4 mm,
wiązka zogniskowana (minimalny rozmiar ogniska):
polikapilary: 8 µm – 200 µm
monokapilara: 2 µm
Intensywność promieniowania w miejscu próbki

Maksymalna liczba fotonów w ognisku 10 µm @ 8 keV:
DMM: 1011 fot./s
DCM: 109 fot./s

 

Środowisko próbki powietrze, hel, niska próżnia (układy użytkowników)

Stacja końcowa 

PolyX - μCT/μXRF/μXAS

Obecnie dostępne:
Techniki badawcze: μCT, μXRF, μXAS
Warunki temperaturowe: temperatura pokojowa
Ciśnienie: ciśnienie atmosferyczne
Uchwyt na próbkę: prosimy o kontakt z zespołem linii w celu ustalenia uchwytu.