Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POLYX (w budowie)

Linia badawcza POLYX będzie umożliwiała wykonywanie wieloskalowego rentgenowskiego obrazowania multimodalnego. Tym samym pozwoli uzyskiwać przestrzenną (2D oraz 3D) informację o składzie pierwiastkowym, związkach chemicznych, a także o fazach krystalicznych występujących w badanych próbkach.

POLYX pozwoli na prowadzenie badań w takich dziedzinach nauki jak fizyka, chemia, nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria medyczna, inżynieria środowiska, biotechnologia środowiskowa i przemysłowa, elektronika, medycyna kliniczna, biotechnologia medyczna, medycyna sądowa, archeologia, badania dzieł sztuki i ochrona zabytków.

Źródło: magnes zakrzywiający
Zakres energii fotonów: 5000–15000 eV
Polaryzacja promieniowania: liniowa
Rodzaj wiązki: biała, monochromatyczna
Stanowiska badawcze: TOMO, XRF
Techniki badawcze: multimodalne obrazowanie rentgenowskie (μXRF, XRF-CT, μXAFS, μXRD, μCT).