Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawie linii

prof. dr hab. Maciej Kozak
tel. stacjonarny: 12 664 41 20
tel. komórkowy: 795 545 739
e-mail: ma.kozak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLCRYS

Linia do badań strukturalnych, która będzie wykorzystywać twarde promieniowanie rentgenowskie emitowane przez wiggler nadprzewodzący.

Dwie niezależne stacje badawcze umożliwią pomiary w oparciu o różne techniki pomiarowe:

  • dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach makrocząsteczek biologicznych (krystalografia białek)
  • małokątowego rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (SAXS),
  • dyfraktometrii proszkowej.

Linia znajdzie zastosowania w badaniach:

  • struktur przestrzennych makrocząsteczek biologicznych (białek, kwasów nukleinowych i ich kompleksów, kompleksów białek z substancjami biologicznie czynnymi, a nawet wirusów);
  • struktur atomowych szerokiej gamy materiałów krystalicznych;
  • struktur krystalicznych materiałów funkcjonalnych pod wysokim ciśnieniem;
  • strukturalnych przejść fazowych indukowanych wysokim ciśnieniem czy temperaturą (w tym w substancjach biologicznie aktywnych na potrzeby farmacji, nanomateriałach, polimerach, ciekłych kryształach);
  • struktury niskorozdzielczej w roztworze obiektów makromolekularnych (wielkocząsteczkowych kompleksów białkowych, białek inherentnie nieuporządkowanych, białek błonowych, wirusów oraz cząstek wirusopodobnych, błon biologicznych, kwasów nukleinowych czy systemów do dostarczania leków);
  • organizacji molekularnej układów nieuporządkowanych lub częściowo uporządkowanych (polimerów naturalnych i syntetycznych, nanokompozytów, szkieł, lipidów, ciekłych kryształów, materiałów porowatych, sit molekularnych, itp.).

Budowa linii będzie wymagała poszerzenia hali eksperymentalnej Centrum SOLARIS. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2022 r. Linia BILBO powstanie dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej.