Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Schemat linii SOLCRYS

Schemat linii SOLCRYS

Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie linii badawczej SOLCRYS. MX – stacja końcowa do badań krystalograficznych makromolekuł, TCM – toroidalne zwierciadło kolimujące, VCM – zwierciadło kolimujące w pionie, DCM/DMM – podwójny monochromator krystaliczny/wielowarstwowy.