Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków wiosną 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed eksperymentem

Termin eksperymentu

Opiekun danej aparatury skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia terminu eksperymentu. Opiekun ustala półroczny harmonogram pracy linii, uwzględniający czas dla użytkowników, czas maszynowy oraz czas wyłączenia synchrotronu. Preferowane oraz odrzucone przez użytkownika terminy (zadeklarowane we wniosku o czas badawczy) są w miarę możliwości uwzględniane przez opiekuna linii podczas ustalania terminu eksperymentu.

Final Member Declaration

 • Final Member Declaration, to dokument załączony do wiadomości e-mail, która informuje o zbliżającym się terminie eksperymentu w Centrum SOLARIS.
 • Szablon Final Member Declaration można również pobrać tutaj: szablon w wordzie.
 • Dokument zawiera listę wszystkich uczestników eksperymentu, którzy przyjadą do SOLARIS.
 • Wypełniony formularz należy przesłać do Biura Użytkownika SOLARIS (user.solaris@uj.edu.pl) w formacie pdf. nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem eksperymentu w Centrum SOLARIS.
Zmiany w przesłanym już dokumencie można wprowadzić nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem eksperymentu. W tym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Użytkownika SOLARIS.
 
Dokument Final Member Declaration może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zarówno Opiekun Aparatury, jak i Biuro Użytkownika SOLARIS skontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem.

Additional Sample Declaration

 • Szablon Additional Sample Declaration można pobrać tutaj: szablon w wordzie.
 • Dokument zawiera szczegółowy opis wszystkich dodatkowych próbek, które Użytkownik zamierza przywieźć do SOLARIS (oprócz tych, opisanych wcześniej we wniosku o czas badawczy).
 • Wypełniony formularz należy przesłać do Biura Użytkownika SOLARIS (user.solaris@uj.edu.pl) w formacie pdf. nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem eksperymentu w Centrum SOLARIS.

Dokument Additional Sample Declaration może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedur bezpieczeństwa skontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem.

Safety Training

Warunkiem koniecznym do otrzymania karty dostępu do Centrum SOLARIS jest zapoznanie się z Prezentacją o zasadach bezpieczeństwa. Prezentacja jest dostępna na koncie Użytkownika w platformie SUN (https://sun.synchrotron.pl).

Dostępność wiązki

Centrum SOLARIS działa w trybie 24/6 (24 godziny na dzień, 6 dni w tygodniu).
Wiązka dostarczana jest od wtorku do soboty. Szczegóły operacji można znaleźć w zakładce Kalendarz pracy synchrotronu.

Przygotowanie eksperymentu

W procesie przygotowania eksperymentu i ustawienia odpowiednich parametrów linii, Użytkownikowi pomaga Opiekun eksperymentu (ang. Local Contact).
 
Do głównych obowiązków Opiekuna eksperymentu należą:
 • przygotowanie infrastruktury badawczej zgodnie z parametrami wymaganymi do przeprowadzenia eksperymentu;
 • przeszkolenie Użytkownika w zakresie szczegółów obsługi linii oraz systemów kontroli, które pozwalają na właściwe korzystanie z aparatury;
 • pomoc w ustawieniu odpowiedniego środowiska próbki;
 • pozostawanie do dyspozycji Użytkownika w trakcie standardowych godzin pracy w dni powszednie (dyżur pod telefonem 8:00 – 17:00);
 • pozostawanie do dyspozycji Użytkownika w przypadku nagłych wypadków i awarii występujących w trakcie prowadzenia eksperymentu (dyżur telefoniczny w godzinach 17:00 – 22:00 w dni powszednie oraz 09:00 – 17:00 w soboty).

Obowiązki Użytkownika:

 • Obsługa linii pozostaje do dyspozycji Użytkownika, jednak nie odpowiada za realizację eksperymentu. Użytkownik powinien  zadbać o odpowiednią liczbę naukowców w grupie badawczej, aby realizować eksperyment w sposób bezpieczny przez całą dobę.
 • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować opiekuna linii o wszelkich awariach i niesprawnościach aparatury.
 • Po zakończonych pomiarach stanowisko badawcze linii pomiarowej powinno pozostać w takim stanie, w jakim było przed ich rozpoczęciem. 

Współpraca / Dodatkowe wsparcie

Zachęcamy użytkowników do oferowania współautorstwa, zgodnie z dobrą praktyką naukową, pracownikom lub przedstawicielom SOLARIS, którzy wnieśli wkład naukowy w ich pracę. Wszelkie obszary pomocy i wsparcia, które wykraczają poza standardowe obowiązki Opiekuna eksperymentu, powinny prowadzić do współautorstwa, na przykład:

 • przygotowanie układu eksperymentalnego wychodzącego poza zwykłą konfigurację linii badawczej,
 • pomoc w prowadzeniu eksperymentów poza normalnymi godzinami pracy,
 • wsparcie we wstępnej analizie, ocenie i interpretacji danych,
 • pomoc w opracowaniu planów i protokołów eksperymentów.

Optymalnie współpraca między Użytkownikami a pracownikami i przedstawicielami SOLARIS powinna być ustalona na długo przed rozpoczęciem eksperymentu. Jeśli podczas trwania eksperymentu potrzebujesz pomocy i wsparcia ze strony SOLARIS równoważnego ze współpracownikiem naukowym, uczciwe jest oficjalne zaoferowanie odpowiednim osobom statusu współpracowników.

Wysyłka próbek i sprzętu - opcjonalnie

Jeżeli zaistnieje potrzeba, Użytkownik może wysłać próbki do NCPS SOLARIS. Koszty wysyłki próbek do SOLARIS pokrywają Użytkownicy. Są oni również odpowiedzialni za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z przesyłką.
Niezależnie od wymagań bezpieczeństwa związanych z przesyłką próbki, muszą również zostać spełnione wymagania bezpieczeństwa SOLARIS, które zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa próbki, przeprowadzanej przez Inspektorat BHP UJ na platformie SUN. Mają one decydujące znaczenie dla przyjęcia przesyłki.
UWAGA: nie można przesunąć planowanej daty eksperymentu, ani wydłużyć przyznanego czasu eksperymentu z powodu opóźnienia transportu próbki. Dlatego należy upewnić się, że przesyłka została zaplanowana odpowiednio wcześnie!