Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w marcu 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Miło nam poinformować, że wiosenny nabór wniosków w roku 2023 jest już otwarty! Termin przesyłania aplikacji upływa 1 kwietnia 2023, o godzinie 23:59.

SOLARIS ogłasza nabór wniosków dwa razy w roku:
 • nabór wiosenny (spring call), trwający do 01.04, na eksperymenty prowadzone od września bieżącego roku do lutego roku następnego
 • nabór jesienny (autumn call), trwający do 01.10, na eksperymenty prowadzone od marca do sierpnia roku następnego.
 
Dostępna infrastruktura badawcza:
 • ASTRA (absorpcyjna spektroskopia rentgenowska),
 • CIRI (chemiczne obrazowanie w skali mikro- i nanometrycznej) – tylko w trybie Expert Commissioning Access, używając ścieżki "Szybkiego Dostępu", 
 • DEMETER:
 • PEEM (mikroskop fotoelektronowy),
 • STXM (skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski),
 • PHELIX (rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów),
 • PIRX (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego),
 • POLYX (mikroobrazowanie i mikrospektroskopia rentgenowska) –  tylko w trybie Expert Commissioning Access, używając ścieżki "Szybkiego Dostępu",
 • URANOS (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów),
 • Kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Warunki aplikowania o czas badawczy na linii CIRI i POLYX:

Centrum SOLARIS zaprasza do składania wniosków o czas badawczy na liniach CIRI i POLYX, do eksperymentów naukowych, które pomogą w uruchomieniu tych dwóch nowych linii. Wnioski będą składane w trybie tzw. Expert Commissioning Access, dla którego obowiązują specjalne kryteria.
 • Przed złożeniem wniosku, Użytkownik ma obowiązek skontaktowania się z opiekunem linii w celu uzgodnienia szczegółowych warunków prowadzenia eksperymentu.
 • Uczestnicy eksperymentów powinni posiadać wiedzę oraz doświadczenie, niezbędne do udziału w procesie rozbudowy linii badawczej.
 • Naukowcy przybywający do SOLARIS mogą wnieść wkład w postaci wiedzy specjalistycznej, która nie jest jeszcze dostępna w grupie badawczej lub w SOLARIS.
 • Użytkownicy uczestniczący w procesie uruchamiania linii akceptują, że parametry linii mogą początkowo odbiegać od tych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia eksperymentu.
 • Użytkownicy uczestniczący w procesie uruchamiania linii akceptują, że harmonogram przyznanych zmian może ulec zmianie.
 • Nowatorski zakres tematyki badań nie jest wymagany do prowadzenia eksperymentów w ramach procesu uruchamiania linii.
Dodatkowo, prosimy mieć na uwadze, że infrastruktura dostępna na linii CIRI na razie operuje bez wiązki synchrotronowej, tylko przy użyciu źródeł laboratoryjnych, t.j. źródła termicznego dla mikroskopu FT-IR oraz laserów QCL w zakresie 1740-950 cm-1 dla mikroskopu s-SNOM/AFM-IR.
 
Zapraszamy do składania wniosków za pośrednictwem aplikacji DUO (https://duo.synchrotron.pl). Zachęcamy do omówienia planowanego eksperymentu z opiekunem infrastruktury badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.

Rodzaje składanych wniosków:

 • Standard proposal -  Standardowy tryb dostępu recenzowanego oferujący czas wiązki dla pojedynczego projektu naukowego.
 • Long-term proposal – tryb stosowany w przypadku projektów wymagających wielokrotnego dostępu do eksperymentów w dłuższym przedziale czasowym (maksymalnie 3 okresy eksperymentalne), np.: projekty prac doktorskich, projekty rozwojowe dla nowych metod lub specyficznego oprzyrządowania. Jeśli masz sugestie dotyczące innego tematu długoterminowego projektu, skontaktuj się z wybraną linią badawczą/infrastrukturą w celu dalszych dyskusji.
 • Dla linii badawczych: maksymalna liczba 8-godzinnych zmian wynosi 30 dla wszystkich 3 okresów eksperymentalnych. W jednym okresie eksperymentalnym maksymalna liczba dostępnych zmian wynosi 15.
 • Dla Cryo-EM: maksymalna liczba 2,5-dniowych zmian wynosi 4 dla wszystkich 3 okresów doświadczalnych. W jednym okresie eksperymentalnym maksymalna dostępna liczba 2,5-dniowych zmian wynosi 2.
 • Szybki Dostęp – możliwość złożenia wniosku o czas badawczy poza standardowym konkursem, ale pod konkretnymi warunkami, gdy:
 • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
 • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
 • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.
 
Zapraszamy również do składania wniosków do SOLARIS za pośrednictwem naboru CERIC - ERIC, za pośrednictwem Virtual Unified Office (VUO). Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ Konsorcjum CERIC-ERIC organizuje dwa nabory wniosków rocznie, w tych samych terminach co Centrum SOLARIS. CERIC-ERIC pokrywa koszt dojazdu i zakwaterowania dla dwóch osób z jednej grupy badawczej oraz umożliwia przesłanie jednego wniosku, będącego aplikacją o czas badawczy na kilku aparaturach. CERIC nagradza najlepsze publikacje.