Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o dostęp do aparatury badawczej Centrum SOLARIS. Korzystanie z niej jest bezpłatne dla wszystkich naukowców prowadzących badania o charakterze niekomercyjnym. O przydziale czasu badawczego decyduje międzynarodowa komisja.

Dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLRIS oraz do kriomikroskopu elektronowego podzielony jest na dwa sześciomiesięczne okresy, odpowiadające dwóm naborom wniosków: naborowi wiosennemu i jesiennemu.

Eksperymenty z naboru wiosennego (termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku) przeprowadzane są od września tego samego roku do lutego następnego roku.
Eksperymenty z naboru jesiennego (termin składania wniosków: do 1 października) przeprowadzane są od marca do sierpnia następnego roku.

Najbliższy nabór wniosków zostanie otwarty 1 marca 2021 r.

W naborze dostępne są:

Wnioski o przyznanie czasu badawczego w SOLARIS należy składać w portalu Digital User Office (DUO).

Przed złożeniem wniosku należy omówić planowany eksperyment z opiekunem linii badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.
Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.

Przed złożeniem wniosku o czas badawczy należy zapoznać się ze Szczegółowymi warunkami korzystania z infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron