Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linia PHELIX gotowa do badań

Linia PHELIX gotowa do badań

Światło synchrotronowe pojawiło się po raz pierwszy na próbce umieszczonej w stacji końcowej linii eksperymentalnej PHELIX. Ten sukces stanowi zwieńczenie trzech lat ciężkiej pracy, projektowania, kompletowania i dostrajania do wiązki synchrotronowej jej komponentów.

Instalacja linii rozpoczęła się w połowie 2018 roku. W marcu 2020 r. zostały dostarczone ostatnie elementy. Natomiast 18 września 2020 naukowi opiekunowie linii w osobach dr inż. Magdaleny Szczepanik – Ciby, oraz Tomasza Sobola, uzyskali gotowość do przeprowadzania próbnych badań z wiązką synchrotronową.

Pierwsze pomiary testujące możliwości analizatora z wiązką na stacji końcowej PHELIX zostały wykonane na próbce złota w obecności specjalisty z firmy SPECS, dr Roberta Reichelta. W wyniku badania materiału kalibracyjnego zebrano, między innymi, widmo XPS Au4f widoczne na zdjęciu. Dodatkowo przeprowadzono pomiar kątowo-rozdzielczej spektroskopii i pomiary spinowo-rozdzielcze.

Przypominamy, że w obecnie trwającym naborze można już składać wnioski o czas badawczy na linii PHELIX. Linia ta będzie wykorzystywała miękkie promieniowanie rentgenowskie. Jej stacja badawcza umożliwi szeroki zakres badań spektroskopowych i absorpcyjnych, charakteryzujących się różną czułością powierzchniową. Oprócz zbierania standardowych wysokorozdzielczych widm, pozwoli np. na mapowanie struktury pasmowej w trzech wymiarach oraz na detekcję spinu elektronów w trzech wymiarach.

Użytkownicy będą zatem mogli prowadzić badania nowych materiałów, cienkich warstw i wielowarstw, katalizatorów i biomateriałów, badania powierzchni materiałów litych, stanów powierzchniowych spolaryzowanych spinowo, oraz zachodzących na powierzchni reakcji chemicznych.

UWAGA! Termin składania aplikacji został przedłużony do 5 października. Więcej informacji o naborze tutaj 

oprac. K.Bester-Ostrowska

Na zdjęciu od lewej Tomasz Sobol, Robert Reichelt, Magdalena Szczepanik-Ciba

----

Widzialna część wiązki zerowego rzędu na próbce w stacji końcowej

 

Polecamy również
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!