Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Dostęp do linii badawczych synchrotronu podzielony jest na dwa sześciomiesięczne okresy, odpowiadające dwóm naborom wniosków: naborowi wiosennemu i jesiennemu.

Eksperymenty z naboru wiosennego (termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku) przeprowadzane są od września tego samego roku do lutego następnego roku.
Eksperymenty z naboru jesiennego (termin składania wniosków: do 1 października) przeprowadzane są od marca do sierpnia następnego roku.

Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu br. i zakończy się 1 października 2020.

W naborze dostępne będą:

  • stanowisko PEEM (mikroskop fotoelektronowy)
  • stanowisko XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego)
  • stanowisko UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów)
  • kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Wnioski o przyznanie czasu badawczego w SOLARIS muszą być składane przez portal Digital User Office (DUO).

Przed złożeniem wniosku należy omówić planowany eksperyment z opiekunem linii badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.
Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.

Przed złożeniem wniosku o czas badawczy należy zapoznać się ze Szczegółowymi warunkami korzystania z infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron