Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków we wrześniu 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o dostęp do aparatury badawczej Centrum SOLARIS. Korzystanie z niej jest bezpłatne dla wszystkich naukowców prowadzących badania o charakterze niekomercyjnym. O przydziale czasu badawczego decyduje międzynarodowa komisja.

Miło nam poinformować, że nabór wniosków na jesień 2022 jest już otwarty!

Centrum SOLARIS stale się rozwija, aby świadczyć najwyższej jakości usługi dla użytkowników. Obecnie jesteśmy w trakcie rozbudowy hali eksperymentalnej, co pozwoli pomieścić kolejne linie badawcze oraz poszerzyć ofertę dostępnych technik. Jesteśmy zmuszeni tymczasowo dostosować tryb składania wniosków do trwających prac konstrukcyjnych.
 
Tryb składania wniosków został podzielony na dwie ścieżki:
 
1. Wnioski o pomiary na liniach badawczych SOLARIS:
 
Zapraszamy do składania wniosków do SOLARIS za pośrednictwem naboru CERIC, z wykorzystaniem Virtual Unified Office (VUO). Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ 
 
2. Wnioski o czas badawczy na kriomikroskopie Titan Krios G3i (SOLARIS Cryo-EM):
 
Składanie wniosków może odbywać się poprzez stronę SOLARIS DUO https://duo.synchrotron.pl, jak również w ramach naboru CERIC za pomocą Virtual Unified Office (VUO)
 
Termin składania wszystkich wniosków upływa 30 września 2022 r. o godzinie 17:00 CET.
 
 
W dotychczasowych naborach dostępne były:
  • DEMETER PEEM (mikroskop fotoelektronowy)
  • DEMETER STXM (skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski)
  • PHELIX (rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów)
  • ASTRA absorpcyjna spektroskopia rentgenowska - dawniej linia SOLABS)
  • URANOS (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów)
  • PIRX (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego - dawniej linia XAS)
  • kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Przed złożeniem wniosku należy omówić planowany eksperyment z opiekunem linii badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.

Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.

Przed złożeniem wniosku o czas badawczy należy zapoznać się ze:
Szczegółowymi warunkami korzystania z infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Aplikuj o czas badawczy przez CERIC-ERIC

Naukowcy mogą korzystać z infrastruktury CERIC-ERIC bezpłatnie. Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są poprzez portal VUO a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych
 
CERIC-ERIC pokrywa koszt dojazdu i zakwaterowania dla dwóch osób z jednej grupy badawczej.
 

Central European Research Infrastructure Consortium CERIC - ERIC to konsorcjum skupiające wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej i Włoch. W jednostkach tych prowadzone są badania materiałów technikami wykorzystującymi fotony, elektrony, neutrony lub jony.

Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba konsorcjum znajduje się w Trieście (Włochy). Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej.

UWAGA! Osoby składające własne projekty badawcze, które planują wykorzystać w swoich badaniach aparaturę pomiarową w SOLARIS, a które nie złożyły jeszcze wniosku o czas badawczy lub złożenie projektu wyprzedza ogłoszenie wyników naboru wniosków, proszone są o dołączenie do swojego projektu następującego oświadczenia