Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Dostęp do linii badawczych synchrotronu podzielony jest na dwa sześciomiesięczne okresy, odpowiadające dwóm naborom wniosków: naborowi wiosennemu i jesiennemu.

Eksperymenty z naboru wiosennego (termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku) przeprowadzane są od września tego samego roku do lutego następnego roku.
Eksperymenty z naboru jesiennego (termin składania wniosków: do 1 października) przeprowadzane są od marca do sierpnia następnego roku.

Trwa nabór wniosków! Termin składania aplikacji: 8 kwietnia 2020 r. o godz. 23:59 CET.

W aktualnym naborze dostępne są:

 • stanowisko PEEM (mikroskop fotoelektronowy)
 • stanowisko XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego)
 • stanowisko UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów)
 • kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Wnioski o przyznanie czasu badawczego w SOLARIS muszą być składane przez portal Digital User Office (DUO).

Przed złożeniem wniosku należy omówić planowany eksperyment z opiekunem linii badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.
Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.

Przed złożeniem wniosku o czas badawczy należy zapoznać się ze Szczegółowymi warunkami korzystania z infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność wiązki

Centrum SOLARIS działa w trybie 24/6 (24 godziny na dzień, 6 dni w tygodniu).

Wiązka jest dostarczana liniom badawczym od wtorku do soboty, w godzinach 9:00-20:00 (11 godzin) oraz 21:00-8:00 (11 godzin). W godzinach 8:00-9:00 oraz 20:00-21:00 przeprowadzana jest iniekcja elektronów.

Centrum SOLARIS zapewnia wsparcie operatorów:

 • od wtorku do piątku

  • w godzinach 8:00-22:00 - wsparcie na miejscu

  • w godzinach 22:00-02:00 - wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora

 • w soboty

  • w czasie wstrzykiwania wiązki elektronów (8:00-9:00 i 20:00-21:00) - wsparcie na miejscu

  • w pozostałych godzinach wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora.

Kontakt do operatorów wiązki:

 • na miejscu (Control Room): 12 664 41 65 (z telefonów wewnętrznych SOLARIS: 41 65) lub 519 307 990

 • dyżur telefoniczny: 519 307 990.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron