Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w marcu 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o dostęp do aparatury badawczej Centrum SOLARIS. Korzystanie z niej jest bezpłatne dla wszystkich naukowców prowadzących badania o charakterze niekomercyjnym. O przydziale czasu badawczego decyduje międzynarodowa komisja.

Dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS oraz do kriomikroskopu elektronowego podzielony jest na dwa sześciomiesięczne okresy, odpowiadające dwóm naborom wniosków: naborowi wiosennemu i jesiennemu.

Terminy eksperymentów:

  • Eksperymenty z naboru wiosennego (termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku) przeprowadzane są od września tego samego roku do lutego następnego roku.
  • Eksperymenty z naboru jesiennego (termin składania wniosków: do 1 października - obecnie przedłużone do 5 października) przeprowadzane są od marca do sierpnia następnego roku.

Kolejny nabór wniosków otwieramy 1 września 2022 r.!

Termin składania wniosków upływa 5 października 2022 r.

W dotychczasowych naborach dostępne były:

  • DEMETER PEEM (mikroskop fotoelektronowy)
  • DEMETER STXM (skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski)
  • PHELIX (rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów)
  • ASTRA (absorpcyjna spektroskopia rentgenowska - dawniej linia SOLABS)
  • URANOS (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów)
  • PIRX (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego - dawniej linia XAS)
  • kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Wnioski o przyznanie czasu badawczego w SOLARIS należy składać w portalu Digital User Office (DUO).

Przed złożeniem wniosku należy omówić planowany eksperyment z opiekunem linii badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.
Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.

Przed złożeniem wniosku o czas badawczy należy zapoznać się ze:
Szczegółowymi warunkami korzystania z infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Aplikuj o czas badawczy przez CERIC-ERIC

Wnioski o przyznanie czasu badawczego można składać nie tylko bezpośrednio do Centrum SOLARIS, ale również w naborach organizowanych przez Konsorcjum CERIC-ERIC. Oba nabory zarówno przez CERIC jak i do SOLARIS są przeprowadzane mniej więcej w tym samym czasie, więc okres eksperymentów pozostaje ten sam.
 
Naukowcy mogą korzystać z infrastruktury CERIC-ERIC bezpłatnie. Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są poprzez portal VUO a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych
 
CERIC-ERIC pokrywa koszt dojazdu i zakwaterowania dla dwóch osób z jednej grupy badawczej.
 

Central European Research Infrastructure Consortium CERIC - ERIC to konsorcjum skupiające wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej i Włoch. W jednostkach tych prowadzone są badania materiałów technikami wykorzystującymi fotony, elektrony, neutrony lub jony.

Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba konsorcjum znajduje się w Trieście (Włochy). Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej.

UWAGA! Osoby składające własne projekty badawcze, które planują wykorzystać w swoich badaniach aparaturę pomiarową w SOLARIS, a które nie złożyły jeszcze wniosku o czas badawczy lub złożenie projektu wyprzedza ogłoszenie wyników naboru wniosków, proszone są o dołączenie do swojego projektu następującego oświadczenia