Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
www.solaris-duo.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Dostęp do linii badawczych synchrotronu podzielony jest na dwa sześciomiesięczne okresy, odpowiadające dwóm naborom wniosków: naborowi wiosennemu i jesiennemu.
Eksperymenty z naboru wiosennego (termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku) przeprowadzane są od września tego samego roku do lutego następnego roku.
Eksperymenty z naboru jesiennego (termin składania wniosków: do 1 października) przeprowadzane są od marca do sierpnia następnego roku.

Kolejny nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2020 r. i zakończy się 1 kwietnia 2020 r. o godz. 23:59 CET.

Wnioski o przyznanie czasu badawczego w SOLARIS muszą być składane przez portal Digital User Office (DUO).

Przed złożeniem wniosku należy omówić planowany eksperyment z opiekunem linii badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.
Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.

Jak złożyć wniosek >>

Dostępność wiązki

Czas pracy na liniach badawczych podzielony jest na zmiany o długości 8 godzin. Pierwsza zmiana przypada na godziny od 8:00 do 16:00, druga na godziny od 16:30 do 24:30. Synchrotron SOLARIS jest dostępny dla użytkowników od wtorku do piątku. Czas trwania eksperymentu nie może przekroczyć czterech dni (ośmiu zmian).
W ciągu dnia planowane jest wykonanie dwóch iniekcji (o 7:00 rano i o 16:00), z których każda trwa około 30 min. Między godzinami 16:30 a 7:00 nie przeprowadza się iniekcji, ale użytkownik cały czas może prowadzić swój eksperyment. Aktualnie wsparcie operatorów zapewnione jest w godzinach 7:00-22:00.
Szczegółowe informacje na temat dostępności SOLARIS dla użytkowników znajdują się na stronie Kalendarz pracy synchrotronu.

Opiekunowie linii pomagają w przygotowaniach do pomiarów tylko w swoich godzinach pracy. Użytkownik nie może rozpocząć swojego eksperymentu przed spotkaniem się z opiekunem linii.

Centrum SOLARIS jest otwarte dla użytkowników 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Od 1 marca 2020 r. zwiększamy liczbę zmian dostępnych dla użytkowników! Czas pracy na liniach badawczych będzie podzielony na trzy zmiany (8:00–16:00, 16:00–24:00, 24:00–08:00). Użytkownicy będą mogli korzystać z synchrotronu od wtorku do soboty. Czas trwania eksperymentu nie będzie mógł przekroczyć pięciu dni (piętnastu zmian). Iniekcje bedą się odbywały o 7:00 rano i o 19:00.
Pliki do pobrania
pdf
Szczegółowe warunki korzystania z infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron