Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
www.solaris-duo.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory wniosków

Dostęp do synchrotronu podzielony jest na dwa sześciomiesięczne okresy, odpowiadające dwóm naborom wniosków: naborowi wiosennemu i jesiennemu.
Eksperymenty z naboru wiosennego (termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku) przeprowadzane są od września tego samego roku do lutego następnego roku.
Eksperymenty z naboru jesiennego (termin składania wniosków: do 1 października) przeprowadzane są od marca do sierpnia następnego roku.

Najbliższy termin składania wniosków to 1 kwietnia 2019.

Wnioski o przyznanie czasu badawczego w SOLARIS muszą być składane przez portal Digital User Office (DUO).

Przed złożeniem wniosku należy omówić planowany eksperyment z opiekunem linii badawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych użytkowników promieniowania synchrotronowego.
Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.

Dostępność wiązki

Czas pracy na liniach badawczych podzielony jest na zmiany o długości 8 godzin. Pierwsza zmiana przypada na godziny od 8:00 do 16:00, druga na godziny od 16:00 do 24:00.Synchrotron SOLARIS jest dostępny dla użytkowników od wtorku do piątku. Maksymalny czas trwania eksperymentu nie może przekroczyć czterech dni (osiem zmian).
W ciągu dnia planowane jest wykonanie trzech iniekcji, z których każda trwa około 30 min. Między godzinami 24:00 a 8:00 nie przeprowadza się iniekcji. W tym czasie użytkownik może prowadzić swój eksperyment, ale nie może liczyć na wsparcie ze strony zespołu technicznego SOLARIS i opiekunów linii.
Szczegółowe informacje na temat dostępności SOLARIS dla uzytkowników znajdują się na stronie Kalendarz pracy synchrotronu.
Opiekunowie linii pomagają w przygotowaniach do pomiarów tylko w swoich godzinach pracy. Użytkownik nie może rozpocząć swojego eksperymentu przed spotkaniem się z opiekunem linii.
Centrum SOLARIS jest otwarte dla użytkowników 24 godziny na dobrę, siedem dni w tygodniu.