Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawie linii

dr inż. Magdalena Szczepanik
tel. komórkowy: 519 307 867
e-mail: m.m.szczepanik@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PHELIX

Linia badawcza PHELIX jest linią eksperymentalną wykorzystującą miękkie promieniowanie X, którego źródłem jest undulator typu APPLE II z magnesami stałymi.

Tego typu urządzenie wstawkowe daje możliwość otrzymania zmiennej polaryzacji światła: polaryzacji liniowej pod dowolnym kątem, polaryzacji kołowej i eliptycznej.

Stacja końcowa PHELIX umożliwia szeroki zakres badań spektroskopowych i absorpcyjnych, charakteryzujących się różną czułością powierzchniową. Oprócz zbierania standardowych wysokorozdzielczych widm, pozwala ona np. na mapowanie struktury pasmowej w trzech wymiarach oraz detekcję spinu w trzech wymiarach.

W stacji końcowej PHELIX dostępne są:

 • bogato wyposażona komora analizy, z hemisferycznym analizatorem energii fotoelektronów o rozdzielczości ~1 meV, detektorem spinowym 3D typu VLEED, detektorem całkowitej fluorescencji oraz dodatkowymi źródłami promieniowania (X, UV) umożliwiającymi pracę bez wiązki,

 • komora preparacji z komórkami efuzyjnymi i EBV do wytwarzania cienkich warstw in situ z precyzyjną kontrolą ich grubości, dyfraktometrem LEED, zaworami naciekowymi, umożliwiającymi pracę z różnymi gazami i stanowiskiem pozwalającym na wygrzewanie próbek do 2000°C,

 • komora łupaczki mechanicznej, pozwalająca odsłaniać atomowo gładkie powierzchnie w warunkach ultra-wysokiej próżni.

Zastosowania:

 • badania nowy materiałów: spintronika, magnetoelektronika, izolatory topologiczne,

 • badania cienkich warstw i wielowarstw, włączając w to próbki wytworzone in situ,

 • badania powierzchniowe materiałów litych,

 • badania powierzchniowego magnetyzmu, stanów powierzchniowych spolaryzowanych spinowo,

 • reakcje chemiczne zachodzące na powierzchni, badania modelowych katalizatorów,

 • badania biomateriałów.

Zespół linii badawczej:

 • dr inż. Magdalena Szczepanik, Centrum SOLARIS
 • prof. dr. hab. Jacek Szade, Centrum SOLARIS / Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Partyka - Jankowska, Centrum SOLARIS
 • mgr Tomasz Sobol, Centrum SOLARIS.

Układ optyczny linii:

schemat budowy linii badawczej - szczegóły w tekście poniżej

​Parametry linii:

Parametry: Wartość:
Źródło undulator typu Apple II EPU ze stałymi magnesami
Dostępny zakres energii
(przy energii elektronów w pierścieniu akumulacyjnym równej 1,5 GeV)

50-1500 eV dla polaryzacji liniowej poziomej, liniowej pionowej, kołowej

70-1500 eV dla polaryzacji liniowej pochylonej pod kątem 45˚

Zdolność rozdzielcza > 10 000
Maksymalny rozmiar wzbudzonego obszaru na próbce 100 μm × 100 μm dla RP ≥10 000 w całym zakresie energii i dla wszystkich polaryzacji
Strumień fotonów na próbce ≥ 1×1013 fotonów/s/0,1% B.W. dla 50 eV oraz ≥ 1×1011 fotonów/s/0,1% B.W. dla 1500 eV dla maksymalnego RP i prądu elektronów w pierścieniu akumulacyjnym (500 mA)
Polaryzacja promieniowania polaryzacja liniowa w dowolnym kierunku, polaryzacja kołowa i eliptyczna
Dostępne techniki PES (ResPES, ARPES, SX-ARPES, SR-ARPES, XPS, UPS, CD-ARPES), XAS (TFY, TEY)

 

Publikacje:

PHELIX – A new soft X-ray spectroscopy beamline at SOLARIS synchrotron
Magdalena Szczepanik-Ciba, Tomasz Sobol, Jacek Szade
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,
Volume 492, Pages 49-55, 1 April 2021,
DOI: 10.1016/j.nimb.2021.01.021