Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy SOLARIS

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH wspólnie z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz zespołem SOLARIS uruchomiły linię badawczą PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. Obecnie dbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewniają jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Poszukują też funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Asystują i uczestniczą w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.

http://www.acmin.agh.edu.pl
Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences

Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences

Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences powstaje w Centrum SOLARIS linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego - SOLABS (XAS-HN).

https://www.hs-niederrhein.de
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN wspólnie z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz zespołem SOLARIS uruchomiły linię badawczą PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. Obecnie dbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewniają jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Poszukują też funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Asystują i uczestniczą w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.http://www.ik-pan.krakow.pl
Instytut Problemów Jądrowych Białoruski Uniwersytet Państwowy

Instytut Problemów Jądrowych Białoruski Uniwersytet Państwowy

Umowa o współpracy przewiduje wymianę wiedzy naukowo-technicznej, opracowanie zasad dostępu do infrastruktury badawczej partnerów, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz organizację konferencji i seminariów.

http://inp.bsu.by
Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Dzięki współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Centrum SOLARIS możliwe było powstanie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej. Owocna współpraca z MCB w 2020 roku pozwoliła pozyskać dofinansowanie unijne na zakup drugiego kriomikroskopu elektronowego klasy GLACIOS. Jest on komplementarny do działającego już od 2019 r. mikroskopu Titan Krios G3i.

https://mcb.uj.edu.pl
MAXIV Laboratory

MAXIV Laboratory

MAXIV to szwedzki ośrodek synchrotronowy, działający przy Uniwersytecie w Lund. Jest strategicznym partnerem Centrum SOLARIS. Szwedzcy naukowcy udostępnili Polakom projekt synchrotronu opartego na unikalnej technologii zintegrowanych magnesów - synchrotron SOLARIS jest repliką jednego z dwóch urządzeń tego typu z Lund. Od 2010 roku polski i szwedzki zespół ściśle ze sobą współpracują, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem: początkowo w zakresie budowy urządzeń, a obecnie ich funkcjonowania.

https://www.maxiv.lu.se
Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Dzięki współpracy z Politechniką Krakowską Centrum SOLARIS korzystało ze specjalistycznej wiedzy, którą posiadają jej pracownicy. Wspólnie ze specjalistami z Politechniki były prowadzone: doświadczalna analiza naprężeń oraz pomiary drgań na terenie ośrodka.

http://www.pk.edu.pl
Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo Fizyczne jest oficjalnym patronem NCPS SOLARIS. Towarzystwo popularyzuje SOLARIS w środowisku fizyków, promuje SOLARIS na arenie międzynarodowej, upowszechnia metody i techniki badawcze oferowane przez synchrotron.

http://www.ptf.net.pl
Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Członkowie Towarzystwa promują wiedzę na temat możliwości badawczych związanych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Popularyzują je poprzez publikacje, odczyty, kursy, organizację wizyt studyjnych oraz konkursów naukowych i edukacyjnych. Wspierają również działalność SOLARIS swoją wiedzą naukową i doświadczeniem.http://www.synchrotron.org.pl
Swiss Light Source - Paul Scherrer Institut

Swiss Light Source - Paul Scherrer Institut

Współpraca z PSI obejmowała kwestie naukowe i techniczne związane z budową synchrotronu SOLARIS oraz linii eksperymentalnej.https://www.psi.ch
Synchrotron ALBA

Synchrotron ALBA

Współpraca z synchrotronem ALBA dotyczyła projektowania komór próżniowych dla SOLARIS oraz ośrodka MAXIV w Szwecji.

Synchrotron Elettra

Synchrotron Elettra

Umowa o współpracy przewidywała świadczenie przez włoskich specjalistów doradczych usług eksperckich w zakresie adaptacji, budowy, integracji i uruchomienia synchrotronu SOLARIS.http://www.elettra.trieste.it
Synchrotron Light Research Institute

Synchrotron Light Research Institute

Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Synchrotron Light Research Institute z Tajlandii powstaje w Centrum SOLARIS linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego - SOLABS (XAS-HN).

https://www.slri.or.th
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wspólnie z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz zespołem SOLARIS uruchomiły linię badawczą PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. Obecnie dbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewniają jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Poszukują też funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Asystują i uczestniczą w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.

http://www.ftj.agh.edu.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ

Pracownicy Zakładu Promieniowania Synchrotronowego w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ wspierają działalność Centrum SOLARIS swoją wiedzą naukową i doświadczeniem. Współtworzą również plany rozwoju ośrodka. Dzięki uprzejmości Biura Karier i Promocji WFAiIS Centrum prezentuje się co roku podczas Festiwalu Nauki i Sztuki.

https://fais.uj.edu.pl
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych

Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych

ZIBJ to międzynarodowa organizacja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu fizyki jądrowej, fizyki teoretycznej i matematycznej, wysokich energii, molekularnej, biofizyki i biologii molekularnej. Siedziba Instytutu mieści się w Dubnej koło Moskwy. Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z ZIBJ powstaje w Centrum SOLARIS linia przeznaczona do badań strukturalnych -SOLCRYS.

http://www.jinr.ru