Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XAS

Linia badawcza PEEM/XAS (photoemission electron microscopy / X-ray absorption spectroscopy) wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe emitowane przez magnes zakrzywiający i jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Linia pozwala na zaawansowane badania właściwości chemicznych i elektronowych, strukturalnych oraz magnetycznych, wykorzystując odpowiednio: zjawisko rezonansowej absorpcji rentgenowskiej, zjawiska naturalnego dichroizmu liniowego (XNLD) oraz magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD) i liniowego (XMLD). Dostępne techniki eksperymentalne pozwalają na selektywne badanie powierzchni, warstw granicznych, cienkich warstw i nanomateriałów z czułością pierwiastkową. Dostępny zakres energii fotonów (od 200 do 2000 eV) pokrywa krawędzie absorpcji K lekkich pierwiastków, od węgla do krzemu, krawędzie L pierwiastków o liczbie atomowej Z od 20 do 40, a także krawędzie M wielu cięższych atomów.

Oferowanymi stacjami badawczymi są:

Użytkownicy mogą aplikować o czas pomiarowy z wykorzystaniem stacji badawczej PEEM lub XAS. Pomiary mogą być wykonywane w różnych warunkach skupiania wiązki fotonów oraz środowiska próbki. Przygotowując swój eksperyment, użytkownicy powinni zapoznać się ze stronami internetowymi opisującymi stacje pomiarowe.

Zastosowania:

Linia PEEM/XAS może być wykorzystywana w takich dziedzinach jak szeroko pojęta nauka o materiałach, fizyka, chemia, nauki o ziemi, nauki biologiczne i medyczne.

Zachęcamy do kontaktowania się z zespołem linii badawczej, aby przed złożeniem wniosku pomiarowego przedyskutować techniczną możliwość przeprowadzenia eksperymentów.

Linia powstała dzięki współpracy SOLARIS z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Odpowiednie porozumienie zostało podpisane 2 marca 2016 r. (informacja o wydarzeniu). 

Użytkowników, którym został przyznany czas badawczy na linii, IKiFP oraz AGH zapraszają do współpracy: 

Parametry linii:

Źródło

Magnes zakrzywiający (1,31 T)

Dostępny (optymalny) zakres energii fotonów

150–2000 eV (300–1600 eV)

Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E

Nie gorsza niż 2,5 x 10-4

Rozmiar plamki w miejscu
próbki (poziomy x pionowy)

W ognisku układu optycznego (PEEM): 0,200 mm x 0,050 mm
W wiązce rozbieżnej (XAS): 2,5 mm x 2,5 mm

Intensywność promieniowania
w miejscu próbki

109-1010 [fotonów/s/0.1 A]

Polaryzacja

Liniowa (pozioma) oraz eliptyczna

Stacja badawcza mikroskop fotoelektronowy PEEM

XPEEM, mikro-XAS, mikro-XPS, zmienna temperatura próbki (100-1200 K)

Stacja badawcza absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej XAS

XAS, XMCD, XMLD, pomiar prądu próbki [TEY] w zewnętrznym polu magnetycznym (140 mT) i zmienną temperaturą próbki (20-670 K). Dostępny jest także częściowy prąd uzysku elektronów jako tryb detekcji dla słabo przewodzących próbek, przy wykorzystaniu powielacza elektronowego (channeltron) oraz detektora fluorescencyjnego (rodzaj: silicon drift detector).