Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawie linii

prof. dr hab. Maciej Kozak
tel. stacjonarny: 12 664 41 20
tel. komórkowy: 795 545 739
e-mail: ma.kozak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLCRYS (w budowie)

Linia do badań strukturalnych, która będzie wykorzystywać twarde promieniowanie rentgenowskie emitowane przez wiggler nadprzewodzący. Stacje badawcze umożliwią  pomiary w różnych modach:

  • dyfrakcji monokryształów (w szczególności krystalografii białek),
  • niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego,
  • dyfraktometrii proszkowej.

Linia znajdzie zastosowania w badaniach:

  • struktur krystalicznych próbek różnych materiałów, w tym próbek biologicznych (białek, kompleksów białkowych, kwasów nukleinowych itd.), makrocząsteczek biologicznych w roztworach, zawiesin nanocząstek, nowych nanomateriałów (układów polimerowych, sit molekularnych, nanokompozytów, ciekłych kryształów itd.);
  • struktur krystalicznych materiałów funkcjonalnych pod wysokim ciśnieniem;
  • strukturalnych przejść fazowych pod wysokim ciśnieniem;
  • struktur obiektów nieuporządkowanych (białek, białek błonowych i kulistych, kompleksów wielkocząsteczkowych, wirusów i cząstek wirusopodobnych, błon biologicznych, kwasów nukleinowych i ich kompleksów z białkami i / lub zespołami do dostarczania leków).

Budowa linii będzie wymagała poszerzenia hali eksperymentalnej Centrum SOLARIS. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2022 r. SOLCRYS powstanie dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).