Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy SOLARIS

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH wspólnie z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz zespołem SOLARIS uruchomiły linię badawczą PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. Obecnie dbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewniają jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Poszukują też funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Asystują i uczestniczą w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.

http://www.acmin.agh.edu.pl
Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences

Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences

Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences powstaje w Centrum SOLARIS linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego - SOLABS (XAS-HN).

https://www.hs-niederrhein.de
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN wspólnie z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz zespołem SOLARIS uruchomiły linię badawczą PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. Obecnie dbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewniają jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Poszukują też funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Asystują i uczestniczą w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.http://www.ik-pan.krakow.pl
Instytut Problemów Jądrowych Białoruski Uniwersytet Państwowy

Instytut Problemów Jądrowych Białoruski Uniwersytet Państwowy

Umowa o współpracy przewiduje wymianę wiedzy naukowo-technicznej, opracowanie zasad dostępu do infrastruktury badawczej partnerów, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz organizację konferencji i seminariów.

http://inp.bsu.by
Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Dzięki współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Centrum SOLARIS możliwe było powstanie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej. Owocna współpraca z MCB w 2020 roku pozwoliła pozyskać dofinansowanie unijne na zakup drugiego kriomikroskopu elektronowego klasy GLACIOS. Jest on komplementarny do działającego już od 2019 r. mikroskopu Titan Krios G3i.

https://mcb.uj.edu.pl
MAXIV Laboratory

MAXIV Laboratory

MAXIV to szwedzki ośrodek synchrotronowy, działający przy Uniwersytecie w Lund. Jest strategicznym partnerem Centrum SOLARIS. Szwedzcy naukowcy udostępnili Polakom projekt synchrotronu opartego na unikalnej technologii zintegrowanych magnesów - synchrotron SOLARIS jest repliką jednego z dwóch urządzeń tego typu z Lund. Od 2010 roku polski i szwedzki zespół ściśle ze sobą współpracują, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem: początkowo w zakresie budowy urządzeń, a obecnie ich funkcjonowania.

https://www.maxiv.lu.se
Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Dzięki współpracy z Politechniką Krakowską Centrum SOLARIS korzystało ze specjalistycznej wiedzy, którą posiadają jej pracownicy. Wspólnie ze specjalistami z Politechniki były prowadzone: doświadczalna analiza naprężeń oraz pomiary drgań na terenie ośrodka.

http://www.pk.edu.pl
Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo Fizyczne jest oficjalnym patronem NCPS SOLARIS. Towarzystwo popularyzuje SOLARIS w środowisku fizyków, promuje SOLARIS na arenie międzynarodowej, upowszechnia metody i techniki badawcze oferowane przez synchrotron.

http://www.ptf.net.pl
Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Członkowie Towarzystwa promują wiedzę na temat możliwości badawczych związanych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Popularyzują je poprzez publikacje, odczyty, kursy, organizację wizyt studyjnych oraz konkursów naukowych i edukacyjnych. Wspierają również działalność SOLARIS swoją wiedzą naukową i doświadczeniem.http://www.synchrotron.org.pl
Swiss Light Source - Paul Scherrer Institut

Swiss Light Source - Paul Scherrer Institut

Współpraca z PSI obejmowała kwestie naukowe i techniczne związane z budową synchrotronu SOLARIS oraz linii eksperymentalnej.https://www.psi.ch
Synchrotron ALBA

Synchrotron ALBA

Współpraca z synchrotronem ALBA dotyczyła projektowania komór próżniowych dla SOLARIS oraz ośrodka MAXIV w Szwecji.

Synchrotron Elettra

Synchrotron Elettra

Umowa o współpracy przewidywała świadczenie przez włoskich specjalistów doradczych usług eksperckich w zakresie adaptacji, budowy, integracji i uruchomienia synchrotronu SOLARIS.http://www.elettra.trieste.it
Synchrotron Light Research Institute

Synchrotron Light Research Institute

Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Synchrotron Light Research Institute z Tajlandii powstaje w Centrum SOLARIS linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego - SOLABS (XAS-HN).

https://www.slri.or.th
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wspólnie z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz zespołem SOLARIS uruchomiły linię badawczą PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. Obecnie dbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewniają jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Poszukują też funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Asystują i uczestniczą w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.

http://www.ftj.agh.edu.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ

Pracownicy Zakładu Promieniowania Synchrotronowego w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ wspierają działalność Centrum SOLARIS swoją wiedzą naukową i doświadczeniem. Współtworzą również plany rozwoju ośrodka. Dzięki uprzejmości Biura Karier i Promocji WFAiIS Centrum prezentuje się co roku podczas Festiwalu Nauki i Sztuki.

https://fais.uj.edu.pl
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych

Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych

ZIBJ to międzynarodowa organizacja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu fizyki jądrowej, fizyki teoretycznej i matematycznej, wysokich energii, molekularnej, biofizyki i biologii molekularnej. Siedziba Instytutu mieści się w Dubnej koło Moskwy. Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z ZIBJ powstaje w Centrum SOLARIS linia przeznaczona do badań strukturalnych -SOLCRYS.

http://www.jinr.ru