Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Schemat linii

Schemat linii DEMETER

Źródłem światła synchrotronowego na linii DEMETER jest eliptyczny undulator (EPU - Eliptically Polarized Undulator), który umieszczony jest w pierścieniu akumulacyjnym, tuż za magnesem zakrzywiającym. Dostarcza on miękkie promieniowanie rentgenowskie w szerokim zakresie energetycznym 100-2000 eV. Zmotoryzowany system kontroli ruchu undulatora pozwala na pełną kontrolę polaryzacji, zapewniając tym samym liniowo (w dowolnym kierunku), kołowo (prawo- i lewo- skrętną) i eliptycznie spolaryzowaną wiązkę fotonów. 

Kolejnym elementem optycznym linii jest pierwsze zwierciadło kolimujące (toroidalne) umieszczone tuż za undulatorem. Głównym zadaniem zwierciadła toroidalnego jest zminimalizowanie astygmatyzmu co umożliwia skupienie wiązki w punkcie. 

Jednym z najważniejszych elementów optycznych linii jest monochromator, wyposażony w płaskie zwierciadło oraz trzy siatki dyfrakcyjne. 

Pełna kontrola ruchu siatek i lustra pozwala na wybór dowolnej długości fali światła synchrotronowego z zakresu 100-2000 eV. Za komorą monochromatora umieszczone są zwierciadła skupiające (cylindryczne), które kierują wiązkę na jedną z dwóch szczelin wyjściowych, gałęzi stacji PEEM lub gałęzi mikroskopu STXM. Pomiary przy użyciu promieniowania synchrotronowego mogą odbywać się w jednym czasie tylko na jednej stacji końcowej, która wybierana jest przez odpowiednie ustawienie tych zwierciadeł. Każda z gałęzi linii eksperymentalnej posiada szczeliny wyjściowe (wertykalne i horyzontalne), które umożliwiają zmianę rozmiarów wiązki. Maksymalny rozmiar obszaru wzbudzanego na próbce to 0.2 x 0.8 mm2 (V x H).