Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring wizyjny na terenie NCPS SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdalny dostęp do linii badawczych i Cryo-EM

W związku z sytuacją pandemiczną informujemy, że SOLARIS otwiera możliwość zdalnego przeprowadzania pomiarów dla Użytkowników, którzy uzyskali czas pomiarowy.

Możliwość i zakres zdalnego dostępu do pomiarów zależy od linii pomiarowej/stacji badawczej i można go znaleźć pod adresem ZDALNE POMIARY.
Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z tej formy pomiarów, każdorazowo powinni ustalić z opiekunem linii badawczej lub mikroskopu czy możliwe jest zdalne przeprowadzenie danego eksperymentu i jaki jest ewentualny jego zakres.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron