Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków wiosną 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperyment

Witamy w SOLARIS

Przed rozpoczęciem eksperymentu w SOLARIS Użytkownik zobowiązany jest do:

  • zarejestrowania się na portierni budynku głównego NCPS SOLARIS i okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu odebrania karty dostępu do budynku;
  • odbycia szkolenia z obsługi linii badawczej u opiekuna stacji pomiarowej.

Rozpoczęcie eksperymentu bez obecności Opiekuna Aparatury jest zabronione. Użytkownik jest zobowiązany ustalić z Opiekunem dokładny termin przyjazdu do SOLARIS.

Centrum SOLARIS udostępnia Użytkownikom możliwość połączenia się z wewnętrzną siecią Wi-Fi. Instrukcja i hasło jest przekazywane przy odbiorze karty dostępu.

Przechowywanie danych

Dane związane z eksperymentem przechowywane są na serwerze danych SOLARIS przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia eksperymentu w przypadku synchrotronu SOLARIS oraz 30 dni w przypadku eksperymentów wykonywanych na mikroskopie Cryo-EM.
SOLARIS nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie wyników i danych Użytkownika. 
Użytkownik może skorzystać z osobistego narzędzia do przechowywania danych w celu zapisania wyników.
Dodatkowo użytkownik może te dane pobrać poprzez dostęp zdalny za pomocą połączenia typu VPN, a następnie poprzez klienta FTP logując się odpowiednimi danymi uzyskanymi z SOLARIS User Network (SUN). 

Przydatne informacje - jak dojechać do SOLARIS