Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w jesieni 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperyment

Witamy w SOLARIS

Przed rozpoczęciem eksperymentu w SOLARIS Użytkownik zobowiązany jest do:

  • zarejestrowania się na portierni budynku głównego NCPS SOLARIS i okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu odebrania karty dostępu do budynku;
  • odbycia szkolenia z obsługi linii badawczej u opiekuna stacji pomiarowej.

Rozpoczęcie eksperymentu bez obecności Opiekuna Aparatury jest zabronione. Użytkownik jest zobowiązany ustalić z Opiekunem dokładny termin przyjazdu do SOLARIS.

Centrum SOLARIS udostępnia Użytkownikom możliwość połączenia się z wewnętrzną siecią Wi-Fi. Instrukcja i hasło jest przekazywane przy odbiorze karty dostępu.

Przechowywanie danych

Dane związane z eksperymentem przechowywane są na serwerze danych SOLARIS przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia eksperymentu w przypadku synchrotronu SOLARIS oraz 30 dni w przypadku eksperymentów wykonywanych na mikroskopie Cryo-EM.
SOLARIS nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie wyników i danych Użytkownika. 
Użytkownik może skorzystać z osobistego narzędzia do przechowywania danych w celu zapisania wyników.
Dodatkowo użytkownik może te dane pobrać poprzez dostęp zdalny za pomocą połączenia typu VPN, a następnie poprzez klienta FTP logując się odpowiednimi danymi uzyskanymi z Digital User Office (DUO). 

Przydatne informacje - jak dojechać do SOLARIS