Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków wiosną 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Po eksperymencie

Raport po eksperymencie

  • Raport musi zostać przesłany do SOLARIS nie później niż 3 miesiące (dla standardowych wniosków) lub 6 tygodni (dla wniosków z Szybkiego Dostępu) od dnia zakończenia eksperymentu;
  • Przesłanie Raportu jest obowiązkowe dla wszystkich grup badawczych, które przeprowadzały eksperyment w SOLARIS;
  • Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU;
  • Raport należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Solaris User Network (SUN);
  • Raport może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę;
  • Formularz Raportu nie powinien przekraczać trzech stron.
Złożenie Raportu z wcześniejszych pomiarów prowadzonych wcześniej w SOLARIS jest obowiązkowe dla wszystkich Użytkowników, którzy zamierzają składać kolejny wniosek o czas badawczy w SOLARIS.
Międzynarodowa Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli jego autor nie przedstawił Raportu ze swojego poprzedniego eksperymentu.
 
Instrukcja dotycząca przygotowania Raportu:
  • Raport należy opracować dla każdego eksperymentu przeprowadzonego w SOLARIS;
  • Raport powinien być napisany w języku angielskim;
  • Należy podać numer eksperymentu, którego dotyczy Raport;
  • Upewnij się, że tekst, tabele i rysunki nie przekraczają 3 stron.
Wszystkie raporty są traktowane jako poufne i będą udostępniane wyłącznie opiekunowi infrastruktury badawczej, Dyrekcji Centrum SOLARIS, Komisji Oceniającej oraz Zespołowi ds. Komunikacji.
Prosimy o możliwie kompletny raport, chociaż zdajemy sobie sprawę, iż nie wszystkie szczegóły analizy mogą zostać wpisane zaraz po przeprowadzeniu eksperymentu.

Publikacje

Użytkownik zobowiązany jest do opublikowania wyników swoich badań przeprowadzonych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS i poinformowania o tym fakcie Biura Użytkownika.
 
Każda publikacja będąca wynikiem badań realizowanych w SOLARIS powinna zawierać jako współautora opiekuna eksperymentu lub osoby wspierające eksperyment (w tym przedstawicieli jednostek współpracujących z SOLARIS). 
Niezależnie od tego czy pracownicy linii badawczej/mikroskopu są współautorami publikacji, jej autorzy mają obowiązek zamieszczenia poniższej adnotacji:
 
a. W języku polskim:
"Publikacja częściowo powstała w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” na podstawie umowy nr 1/SOL/2021/2. Prezentowane w niej badania zostały wykonane w Centrum SOLARIS na linii badawczej [xxxx]/kriomikroskopie elektronowym. Chcielibyśmy podziękować XYZ za wsparcie."
 
b. W języku angielskim:
"This publication was partially developed under the provision of the Polish Ministry and Higher Education project "Support for research and development with the use of research infra-structure of the National Synchrotron Radiation Centre SOLARIS” under contract nr 1/SOL/2021/2. We acknowledge SOLARIS Centre for the access to the [xxxx] beamline / cryogenic electron microscope, where the measurements were performed. We would like to thank XYZ for assistance."
 
c. Jeżeli pracownicy SOLARIS linii badawczej/kriomikroskopu elektronowego są współautorami publikacji, można pominąć ostatnie zadanie powyższego oświadczenia.

Opinie i komentarze

Jeśli chcesz przekazać szczegółowe uwagi dotyczące eksperymentu, zanotuj je w Ankiecie zadowolenia Użytkownika (link do ankiety jest przesyłany przez Biuro Użytkownika każdorazowo po zakończeniu eksperymentu).
Wypełnienie ankiety nie zajmie Ci więcej niż 5 minut, a dzięki Twojej opinii będziemy mogli wciąż udoskonalać usługi oferowane przez Centrum SOLARIS.