Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w jesieni 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed eksperymentem

Termin eksperymentu

Opiekun danej aparatury skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia terminu eksperymentu. Opiekun ustala półroczny harmonogram pracy linii, uwzględniający czas dla użytkowników, czas maszynowy oraz czas wyłączenia synchrotronu. Preferowane oraz odrzucone przez użytkownika terminy (zadeklarowane w formularzu DUO) są w miarę możliwości uwzględniane przez opiekuna linii podczas ustalania terminu eksperymentu.

Final Declaration

 • Final Declaration, to dokument załączony do wiadomości e-mail, która informuje o zbliżającym się terminie eksperymentu w Centrum SOLARIS.
 • Szablon Final Declaration można również pobrać tutaj: szablon w wordzie.
 • Dokument zawiera listę wszystkich uczestników eksperymentu, którzy przyjadą do SOLARIS.
 • Wypełniony formularz należy przesłać do Biura Użytkownika SOLARIS (user.solaris@uj.edu.pl) w formacie pdf. nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem eksperymentu w Centrum SOLARIS.
Zmiany w przesłanym już dokumencie można wprowadzić nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem eksperymentu. W tym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Użytkownika SOLARIS.
 
Dokument Final Declaration może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zarówno Opiekun Aparatury, jak i Biuro Użytkownika SOLARIS skontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem.

Final Sample Declaration

 • Final Sample Declaration, to dokument załączony do wiadomości e-mail, która informuje o zbliżającym się terminie eksperymentu w Centrum SOLARIS.
 • Szablon Final Sample Declaration można również pobrać tutaj: szablon w wordzie.
 • Dokument zawiera szczegółowy opis wszystkich dodatkowych próbek, które Użytkownik zamierza przywieźć do SOLARIS (oprócz tych, opisanych wcześniej we wniosku o czas badawczy).
 • Wypełniony formularz należy przesłać do Biura Użytkownika SOLARIS (user.solaris@uj.edu.pl) w formacie pdf. nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem eksperymentu w Centrum SOLARIS.

Dokument Final Sample Declaration może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedur bezpieczeństwa skontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem.

Safety Training

Warunkiem koniecznym do otrzymania karty dostępu do Centrum SOLARIS jest zapoznanie się z Prezentacją o zasadach bezpieczeństwa. Prezentacja jest dostępna na koncie Użytkownika w DUO (https://duo.synchrotron.pl/#/trainings).

Dostępność wiązki

Centrum SOLARIS działa w trybie 24/6 (24 godziny na dzień, 6 dni w tygodniu).
Wiązka dostarczana jest od wtorku do soboty. Szczegóły operacji można znaleźć w zakładce Kalendarz pracy synchrotronu.

Przygotowanie eksperymentu

W procesie przygotowania eksperymentu i ustawienia odpowiednich parametrów linii, Użytkownikowi pomaga Opiekun eksperymentu (ang. Local Contact).
 
Do głównych obowiązków Opiekuna eksperymentu należą:
 • przygotowanie infrastruktury badawczej zgodnie z parametrami wymaganymi do przeprowadzenia eksperymentu;
 • przeszkolenie Użytkownika w zakresie szczegółów obsługi linii oraz systemów kontroli, które pozwalają na właściwe korzystanie z aparatury;
 • pomoc w ustawieniu odpowiedniego środowiska próbki;
 • pozostawanie do dyspozycji Użytkownika w trakcie standardowych godzin pracy w dni powszednie (dyżur pod telefonem 8:00 – 17:00);
 • pozostawanie do dyspozycji Użytkownika w przypadku nagłych wypadków i awarii występujących w trakcie prowadzenia eksperymentu (dyżur telefoniczny w godzinach 17:00 – 22:00 w dni powszednie oraz 09:00 – 17:00 w soboty).

Obowiązki Użytkownika:

 • Obsługa linii pozostaje do dyspozycji Użytkownika, jednak nie odpowiada za realizację eksperymentu. Użytkownik powinien  zadbać o odpowiednią liczbę naukowców w grupie badawczej, aby realizować eksperyment w sposób bezpieczny przez całą dobę.
 • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować opiekuna linii o wszelkich awariach i niesprawnościach aparatury.
 • Po zakończonych pomiarach stanowisko badawcze linii pomiarowej powinno pozostać w takim stanie, w jakim było przed ich rozpoczęciem. 

Współpraca / Dodatkowe wsparcie

Zachęcamy użytkowników do oferowania współautorstwa, zgodnie z dobrą praktyką naukową, pracownikom lub przedstawicielom SOLARIS, którzy wnieśli wkład naukowy w ich pracę. Wszelkie obszary pomocy i wsparcia, które wykraczają poza standardowe obowiązki Opiekuna eksperymentu, powinny prowadzić do współautorstwa, na przykład:

 • przygotowanie układu eksperymentalnego wychodzącego poza zwykłą konfigurację linii badawczej,
 • pomoc w prowadzeniu eksperymentów poza normalnymi godzinami pracy,
 • wsparcie we wstępnej analizie, ocenie i interpretacji danych,
 • pomoc w opracowaniu planów i protokołów eksperymentów.

Optymalnie współpraca między Użytkownikami a pracownikami i przedstawicielami SOLARIS powinna być ustalona na długo przed rozpoczęciem eksperymentu. Jeśli podczas trwania eksperymentu potrzebujesz pomocy i wsparcia ze strony SOLARIS równoważnego ze współpracownikiem naukowym, uczciwe jest oficjalne zaoferowanie odpowiednim osobom statusu współpracowników.

Wysyłka próbek i sprzętu - opcjonalnie

Jeżeli zaistnieje potrzeba, Użytkownik może wysłać próbki do NCPS SOLARIS. Koszty wysyłki próbek do SOLARIS pokrywają Użytkownicy. Są oni również odpowiedzialni za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z przesyłką.
Niezależnie od wymagań bezpieczeństwa związanych z przesyłką próbki, muszą również zostać spełnione wymagania bezpieczeństwa SOLARIS, które zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa próbki, przeprowadzanej przez Inspektorat BHP UJ na platformie DUO. Mają one decydujące znaczenie dla przyjęcia przesyłki.
UWAGA: nie można przesunąć planowanej daty eksperymentu, ani wydłużyć przyznanego czasu eksperymentu z powodu opóźnienia transportu próbki. Dlatego należy upewnić się, że przesyłka została zaplanowana odpowiednio wcześnie!