Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa linia badawcza w nowym naborze

Nowa linia badawcza w nowym naborze

Po raz szósty w naszej historii otwieramy nabór wniosków o czas badawczy. W tym naborze po raz pierwszy udostępnimy nową linię badawczą pn.: PHELIX. Na linii będą dostępne takie techniki jak: rentgenowska spektroskopia fotoelektronów oraz kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów.

Linia PHELIX pozwoli na badania nowych materiałów (spintronika, magnetoelektronika, izolatory topologiczne), badania cienkich warstw i wielowarstw, analizę powierzchniowych materiałów litych, powierzchniowego magnetyzmu czy stanów powierzchniowych spolaryzowanych spinowo. Możliwe będą także obserwacje reakcji chemicznych zachodzące na powierzchni.

Podobnie jak w poprzednich naborach dostępne będą także stanowiska: PEEM (mikroskop fotoelektronowy), XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego), UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów) oraz kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Przed wysłaniem wniosku warto omówić planowany eksperyment z opiekunem danej infrastruktury badawczej.

  • linia UARPES – dr Natalia Olszowska, tel. 12 664 41 72 lub mgr Marcin Rosmus, tel. 12 664 41 26,
  • linia PEEM/XAS – dr Marcin Zając, tel. 12 664 41 59 (w szczególności stacja badawcza XAS) lub dr inż. Tomasz Giela, tel. 12 664 41 35 (w szczególności stacja badawcza PEEM)
  • linia PHELIX – dr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba, tel. 519-307-867 lub w zastępstwie mgr Tomasz Sobol tel. 12 664 41 46
  • kriomikroskop - dr Michał Rawski, tel. 12 664 61 06, dr inż. Paulina Indyka, tel. 12 664 61 06 lub dr Sebastian Glatt, tel. 12 664 63 21.

W przypadku zapytań związanych z pobytem w Krakowie lub innymi sprawami logistyczno-organizacyjnymi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Użytkownika: Alicja Górkiewicz, tel. 12 664 41 99 lub w zastępstwie Emilia Król tel. 12 664 41 38.

Dostęp do synchrotronu jest bezpłatny dla naukowców zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wniosek należy przygotować w języku angielskim poprzez system DUO.

Badania opisane we wnioskach będą realizowane od marca 2021 r. do sierpnia 2021 r.

Polecamy również
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS