Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Aktualności

Maksymalny prąd wiązki elektronów osiągnięty

Maksymalny prąd wiązki elektronów osiągnięty

09.04.2022
Pod koniec stycznia 2018 r. zespół SOLARIS uzyskał w pierścieniu akumulacyjnym synchrotronu prąd elektronów o wartości 500 mA przy pełnej energii 1,5 GeV.
Dostęp do infrastruktury badawczej SOLARIS w październiku 2018 r.

Dostęp do infrastruktury badawczej SOLARIS w październiku 2018 r.

09.04.2022
W październiku 2018 r. naukowcy z Polski i zagranicy uzyskają dostęp do infrastruktury badawczej synchrotronu SOLARIS. Pomiary będzie można przeprowadzać na stacjach pomiarowych: PEEM, XAS i UARPES.
Pierwsze wyniki obrazowania w mikroskopie PEEM

Pierwsze wyniki obrazowania w mikroskopie PEEM

09.04.2022
Pod koniec 2017 r. sukcesem zakończono proces instalacji mikroskopu fotoelektrycznego PEEM na linii eksperymentalnej PEEM/XAS. Pierwszy raz w polskim synchrotronie użyto promieniowania synchrotronowego do uzyskania obrazowania z chemiczną i magnetyczną zdolnością rozdzielczą.
SOLARIS w Lidze Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach

SOLARIS w Lidze Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach

09.04.2022
13 listopada 2017 r. w Brukseli szesnaście instytucji reprezentujących dziewiętnaście europejskich ośrodków badań podpisało porozumienie powołujące do życia Ligę Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach – LEAPS. Wśród inicjatorów porozumienia i sygnatariuszy umowy znalazł się prof. dr hab. Marek Stankiewicz, dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.
Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych

Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych

26.01.2018
Od 19 do 21 czerwca 2017 r. Kraków gościł uczestników Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI). Spotkania ESFRI odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. Organizatorem konferencji w Krakowie było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.