Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PIRX

Linia badawcza PIRX (Premiere InstRument for Xas) - dawniej PEEM/XAS - wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe emitowane przez magnes zakrzywiający i jest dedykowana do pomiarów spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Dostępne techniki eksperymentalne pozwalają na selektywne badanie powierzchni, warstw granicznych, cienkich warstw i nanomateriałów z czułością pierwiastkową.

Stacja końcowa PIRX

Linia pozwala na zaawansowane badania właściwości chemicznych i elektronowych, strukturalnych oraz magnetycznych, wykorzystując odpowiednio: zjawisko absorpcji promieniowania rentgenowskiego (XAS), zjawiska naturalnego dichroizmu liniowego (XNLD) oraz magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD) i liniowego (XMLD). Dostępny zakres energii fotonów (od 100 do 2000 eV) pokrywa krawędzie absorpcji K lekkich pierwiastków, od berylu do krzemu, krawędzie L pierwiastków o liczbie atomowej Z od 15 do 38, a także krawędzie M wielu cięższych atomów.

Oferowana stacja końcowa to uniwersalna stacja do absorpcji promieniowania rentgenowskiego.

Użytkownicy mogą aplikować o czas pomiarowy z wykorzystaniem stacji badawczej. Pomiary mogą być wykonywane w różnych warunkach skupiania wiązki fotonów oraz środowiska próbki. Przygotowując swój eksperyment, użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z  informacjami na stronie internetowej dotyczącymi stacji eksperymentalnej.

Zastosowania

Linia PIRX może być wykorzystywana w takich dziedzinach jak szeroko pojęta nauka o materiałach, fizyka, chemia, nauki o ziemi, nauki biologiczne i medyczne.

Zachęcamy do kontaktowania się z zespołem linii badawczej, aby przed złożeniem wniosku pomiarowego przedyskutować techniczną możliwość przeprowadzenia eksperymentów.

Linia powstała dzięki współpracy SOLARIS z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKFP PAN) oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Odpowiednie porozumienie zostało podpisane 2 marca 2016 r. (informacja o wydarzeniu). 

Użytkowników, którym został przyznany czas badawczy na linii, IKiFP oraz AGH zapraszają do współpracy: 

Parametry linii

Parametr Wartość

Źródło

Magnes zakrzywiający (1,31 T)

Dostępny (optymalny) zakres energii fotonów

100–2000 eV (300–1600 eV)

Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E

Nie gorsza niż 2,5 x 10-4

Rozmiar plamki w miejscu
próbki (poziomy x pionowy)

W ognisku: 250 µm x 40 µm
Rozogniskowane: 300 µm x 150 µm

Intensywność promieniowania
w miejscu próbki

109-1010 [fotonów/s/0.1 A]

Polaryzacja

Liniowa (pozioma) oraz eliptyczna

Stacja badawcza absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej XAS

XAS, XNLD, XMCD i XMLD w zewnętrznym polu magnetycznym (140 mT) i zmienną temperaturą próbki (20-670 K). 
Tryby detekcji:
- pomiar prądu próbki (TEY),
- detektor fluorescencyjny z diodą SDD firmy Amptek (pomiar fluorescencji całkowitej (TFY) i częściowej (PFY)),
- pomiar sygnału w transmisji z wykorzystaniem  fotodiody AXUV. Wymaga specjalnego uchwytu i preparatyki próbek przez co jest możliwy dla doświadczonych grup po wcześniejszym uzgodnieniu z naukowcami pracującymi na linii,
- dostępny jest także częściowy prąd uzysku elektronów (PEY) jako tryb detekcji dla słabo przewodzących próbek wykorzystując powielacz elektronowy (channeltron).

 

Zobacz video galerię

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo poniżej, przedstawiającym możliwości badawcze linii PIRX