Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PIRX (dawniej PEEM/ XAS)

Linia badawcza PIRX (Premiere InstRument for Xas) - dawniej PEEM/XAS - wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe emitowane przez magnes zakrzywiający i jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

Linia pozwala na zaawansowane badania właściwości chemicznych i elektronowych, strukturalnych oraz magnetycznych, wykorzystując odpowiednio: zjawisko rezonansowej absorpcji rentgenowskiej, zjawiska naturalnego dichroizmu liniowego (XNLD) oraz magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD) i liniowego (XMLD). Dostępne techniki eksperymentalne pozwalają na selektywne badanie powierzchni, warstw granicznych, cienkich warstw i nanomateriałów z czułością pierwiastkową. Dostępny zakres energii fotonów (od 100 do 2000 eV) pokrywa krawędzie absorpcji K lekkich pierwiastków, od węgla do krzemu, krawędzie L pierwiastków o liczbie atomowej Z od 20 do 40, a także krawędzie M wielu cięższych atomów.

Oferowana stacja końcowa to uniwersalna stacja do badania widm absorpcji rentgenowskiej.

Użytkownicy mogą aplikować o czas pomiarowy z wykorzystaniem stacji badawczej. Pomiary mogą być wykonywane w różnych warunkach skupiania wiązki fotonów oraz środowiska próbki. Przygotowując swój eksperyment, użytkownicy powinni zapoznać się ze stroną internetową opisującą stację pomiarową.

Zastosowania:

Linia PIRX może być wykorzystywana w takich dziedzinach jak szeroko pojęta nauka o materiałach, fizyka, chemia, nauki o ziemi, nauki biologiczne i medyczne.

Zachęcamy do kontaktowania się z zespołem linii badawczej, aby przed złożeniem wniosku pomiarowego przedyskutować techniczną możliwość przeprowadzenia eksperymentów.

Linia powstała dzięki współpracy SOLARIS z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Odpowiednie porozumienie zostało podpisane 2 marca 2016 r. (informacja o wydarzeniu). 

Użytkowników, którym został przyznany czas badawczy na linii, IKiFP oraz AGH zapraszają do współpracy: 

Parametry linii:

Parametr Wartość

Źródło

Magnes zakrzywiający (1,31 T)

Dostępny (optymalny) zakres energii fotonów

100–2000 eV (300–1600 eV)

Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E

Nie gorsza niż 2,5 x 10-4

Rozmiar plamki w miejscu
próbki (poziomy x pionowy)

250 μm x 40 μm

Intensywność promieniowania
w miejscu próbki

109-1010 [fotonów/s/0.1 A]

Polaryzacja

Liniowa (pozioma) oraz eliptyczna

Stacja badawcza absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej XAS

XAS, XMCD, XMLD w zewnętrznym polu magnetycznym (140 mT) i zmienną temperaturą próbki (20-670 K). 
Tryby detekcji:
- pomiar prądu próbki [TEY]
- detektor fluorescencyjny z diodą SDD firmy Amptek 
- pomiar sygnału w transmisji z wykorzystaniem fotodiody AXUV
- dostępny jest także częściowy prąd uzysku elektronów jako tryb detekcji dla częściowo nieprzewodzących próbek wykorzystując powielacz elektronowy (channeltron).