Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawie linii

dr Tomasz Kołodziej
tel.: 12 664 41 39
e-mail: t.kolodziej@uj.edu.pl

dr hab. Paweł Korecki
tel. 12 664 4627
e-mail: pawel.korecki@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POLYX (w budowie)

Linia badawcza POLYX będzie umożliwiała wykonywanie wieloskalowego rentgenowskiego obrazowania multimodalnego. Tym samym pozwoli uzyskiwać przestrzenną (2D oraz 3D) informację o składzie pierwiastkowym, związkach chemicznych, a także o fazach krystalicznych występujących w badanych próbkach.

POLYX pozwoli na prowadzenie badań w takich dziedzinach nauki jak fizyka, chemia, nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria medyczna, inżynieria środowiska, biotechnologia środowiskowa i przemysłowa, elektronika, medycyna kliniczna, biotechnologia medyczna, medycyna sądowa, archeologia, badania dzieł sztuki i ochrona zabytków.

Zespół linii badawczej:

  • dr hab. Paweł Korecki, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • dr Tomasz Kołodziej, Centrum SOLARIS
  • dr Paweł Wróbel, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Źródło: magnes zakrzywiający
Zakres energii fotonów: 5000–15000 eV
Polaryzacja promieniowania: liniowa
Rodzaj wiązki: biała, monochromatyczna
Stanowiska badawcze: TOMO, XRF
Techniki badawcze: multimodalne obrazowanie rentgenowskie (μXRF, XRF-CT, μXAFS, μXRD, μCT).